Рецензії

Рецензія на освітньо-професійну програму "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

Рецензія на освітню програму "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність кафедри підприємництва, торгівлі та логістики ХКТЕІ

Рецензія на освітньо-професійну програму "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Рецензія на освітньо-професійну програму "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування 

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info