Наші партнери

     Одним з головних завдань міжнародної діяльності Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту є його подальше інтегрування у світове та європейське освітянське співтовариство шляхом розширення академічної мобільності студентів та науковців, а також їх участі у міжнародних проектах, програмах та спільних наукових дослідженнях.
     Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут у рамках нормативно-правових актів України, прагнучи розвивати та поглиблювати взаємовигідне співробітництво з метою ефективного запозичення та використання досвіду в розбудові демократичної освіти і науки, співпрацює з такими закордонними вищими навчальними закладами:
     - Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (Білорусія);
     - Кооперативно-торговий університет Молдови (Молдова);
     - Вроцлавський політехнічний інститут (Польща);
     - Вища торговельна школа ім. Болеслава Марковського в Кельцах (Польща).
     Міжнародна співпраця включає процес навчання, наукові дослідження в економічній галузі, обмін науковими та науково-методичними публікаціями, які спрямовані на підвищення якості освіти та наукових пошуків навчальних закладів з використанням їх потенціалу та збільшення можливостей їх розвитку.
     Розвиваючи міжнародну співпрацю, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут отримує можливість:
     - надавати консультативну та методологічну допомогу, яка стосується розробки і вдосконалення навчальних планів і програм навчання;
     - здійснювати обмін викладачів та студентів з використанням матеріально-технічних баз навчальних закладів;
     - забезпечувати участь студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників у роботі семінарів, круглих столів конференцій та інших наукових форумів;
     - проводити спільні наукові дослідження, результати яких друкуються у періодичних виданнях;
    - співпрацювати з метою поповнення бібліотечних фондів підручниками та науково-методичною літературою задля постійного обміну публікаціями;
     - проводити спільні спортивні заходи;
     - організовувати спільні туристичні заходи для студентів та викладачів з метою знайомства їх з культурно-історичними пам’ятками та туристичним потенціалом держав.
     Залучення науково-педагогічних працівників до участі у міжнародних проектах з метою активізації міжнародного наукового, культурного та освітнього співробітництва є одним із критеріїв ефективності роботи інституту в цілому. 

Розробка сайту:  uaBiznes.info