Наші партнери

 

ПЕРЕЛІК УСТАНОВ-ПАРТНЕРІВ, спільно з якими реалізується система професійного розвитку науково-педагогічних працівників PDF

 

Міжнародне співробітництво ХКТЕІ здійснюється згідно ст. 75 Закону України «Про вищу освіту».

 

Стаття 75. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

1.                  Заклади вищої освіти здійснюють міжнародне співробітництво, укладають договори про співробітництво, встановлюють прямі зв’язки з закладами вищої освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

2.                  Основними напрямами міжнародного співробітництва закладів вищої освіти є:

1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

2) проведення спільних наукових досліджень;

3) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

4) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

5) спільна видавнича діяльність;

6) надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;

7) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;

8) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між такими закладами вищої освіти та іноземними партнерами;

9) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних закладів вищої освіти для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі у закладах вищої освіти України;

10) направлення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти України, на навчання у закордонних закладах вищої освіти;

11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;

12) інші напрями і форми, не заборонені законом.

 

 Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут у рамках нормативно-правових актів України, прагнучи розвивати та поглиблювати взаємовигідне співробітництво з метою ефективного запозичення та використання досвіду в розбудові демократичної освіти і науки, співпрацює з такими закордонними закладами вищої освіти:

 - Кооперативно-торговий університет Молдови (Молдова); PDF

 - Університет економіки в Бидгощі (Польща); PDF

 - Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA, Латвія); PDF

 - Карагандинський економічний універсетет Казспоживспілки (Казахстан); PDF

 - Європейський університет Кіпру (Кіпр); PDF

 - Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща); PDF

 - Університет "Болашак" (Казахстан); PDF

 - Браганський політехнічний інститут (Португалія); PDF

- Національний університет "Києво-Могилянська академія" PDF

 - Красилівська об'єднана територіальна громада; PDF  

 


Укладено угоду про академічну співпрацю між Університетом економіки в Бидгощі (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Польща і ХКТЕІ, Україна

 

photo_2_2020_01

ygoda_photo_01 

Шановна науково-педагогічна спільното!

Шановне студентське товариство!

Шановні партнери Інституту!

Ректорат Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (далі – ХКТЕІ) має за честь повідомити громадськості про підписання 16 липня 2020 р. угоди про академічну співпрацю між Університетом економіки в Бидгощі (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Польща і ХКТЕІ, Україна.

Пріоритетними для сторін було визначено такі напрями: забезпечення академічної мобільності студентів та викладачів, ведення спільної дослідної і/або дидактичної роботи, спільне проведення науково-практичних або науково-методичних конференцій, участь у європейських програмах на партнерських засадах, видавництво підручників, посібників та іншої навчально-методичної літератури, стажування викладачів, обмін досвідом в організації дидактичного процесу та навчальними планами за подібними спеціальностями, спільне використання лабораторій, розробка, організація та здійснення програм спільного дипломування, організація та проведення мовних шкіл, спільна організація та проведення культурних заходів.

Угода про співробітництво з Карагандинським економічним університетом Казспоживспілки (Казахстан) та Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом (Україна).

ekonom_univer_01 

xktei_27_08_01 

Шановна науково-педагогічна спільното!

Шановне студентське товариство!

Шановні партнери Інституту!

Ректорат Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (далі – ХКТЕІ) має за честь повідомити громадськості про підписання 05 серпня 2020 р. угоди про співробітництво між Карагандинським економічним університетом Казспоживспілки (Казахстан) та Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом (Україна).

Пріоритетними для сторін було визначено такі напрями: участь у програмах академічної мобільності; проведення спільних наукових досліджень, наукових заходів, заходів із забезпечення якості вищої освіти; участь в міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність; реалізація спільних освітніх і наукових проєктів та проєктів в інших напрямах, незаборонених законом.

 


Угода про співробітництво між Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA, Латвія) та Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом (Україна).

 

screenshot_1_19_01 


kipr_02_01 


universitet_mariyi_kyuri_skolodovskoyi_02_01

screenshot_1_24_01 


screenshot_1_26_01
1_30_01
screenshot_2_20_01

 


 ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ

про співпрацю між Хмельницьким кооперативним

торговельно-економічним інститутом та

Департаментом масових комунікацій Луганської

облдержадміністрації і громадською організацією

«Громадська ініціатива Луганщини»

           5 жовтня 2022 року підписано угоду про співпрацю між Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом в особі виконувача обов’язків ректора Юрія Телячого та Департаментом масових комунікацій Луганської облдержадміністрації в особі його директора Альбіни Кушелевої  і громадською організацією «Громадська ініціатива Луганщини» в особі голови її правління Тетяни Кіріллової.

Метою Меморандуму є взаємодія Сторін щодо створення умов для залучення молоді та внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Хмельницької області, до активної участі у культурно-мистецьких, освітньо-наукових, суспільно-політичних, соціально-економічних заходах, стимулювання їх активної інтеграції у місцеву громаду, економічної діяльності та виробництва.

Цим Меморандумом Сторони засвідчили свої наміри у створенні умов для співучасті в міжнародних донорських і благодійних проєктах на території Хмельницької міської громади та області.

 

1_166_02

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info