АНОНC

Запрошуємо на роботу на посади:

Дізнатись більше

 
- Важливе оголошення для випускників 11 класів та ПТНЗ у рубриці "Вступнику" - "Важливе для вступників"
 
 - Оголошення! Зустріч випускників ювілейних років переноситься на наступний рік та відбудеться 22 травня 2021 р.


Наші партнери

     Одним з головних завдань міжнародної діяльності Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту є його подальше інтегрування у світове та європейське освітянське співтовариство шляхом розширення академічної мобільності студентів та науковців, а також їх участі у міжнародних проєктах, програмах та спільних наукових дослідженнях.

 Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут у рамках нормативно-правових актів України, прагнучи розвивати та поглиблювати взаємовигідне співробітництво з метою ефективного запозичення та використання досвіду в розбудові демократичної освіти і науки, співпрацює з такими закордонними вищими навчальними закладами:

 - Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (Білорусія); PDF

-  Кооперативно-торговий університет Молдови (Молдова); PDF

-  Гомельський державний університет ім. Франсиска Скорин (Білорусія); PDF

-  Університет економіки в Бидгощі (Польща); PDF

Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA, Латвія); PDF

Карагандинський економічний університет Казспоживспілки (Казахстан); PDF

- Європейський університет Кіпру (Кіпр); PDF

- Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща); PDF

- Університет «Болашак» (Казахстан) PDF

Міжнародна співпраця включає процес навчання, наукові дослідження в економічній галузі, обмін науковими та науково-методичними публікаціями, які спрямовані на підвищення якості освіти та наукових пошуків закладів вищої освіти з використанням їх потенціалу та збільшення можливостей їх розвитку.

Розвиваючи міжнародну співпрацю, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут отримує можливість:

надавати консультативну та методологічну допомогу, яка стосується розробки і вдосконалення навчальних планів і програм навчання;

здійснювати обмін викладачів та студентів з використанням матеріально-технічних баз закладів вищої освіти;

забезпечувати участь студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників у роботі семінарів, круглих столів конференцій та інших наукових форумів;

проводити спільні наукові дослідження, результати яких друкуються у періодичних виданнях;

співпрацювати з метою поповнення бібліотечних фондів підручниками та науково-методичною літературою задля постійного обміну публікаціями;

проводити спільні спортивні заходи;

організовувати спільні туристичні заходи для студентів та викладачів з метою знайомства їх з культурно-історичними пам’ятками та туристичним потенціалом держав.

Залучення науково-педагогічних працівників до участі у міжнародних проєктах з метою активізації міжнародного наукового, культурного та освітнього співробітництва є одним із критеріїв ефективності роботи інституту в цілому. 

 

ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО НАУКОВО-ОСВІТНЮ СПІВПРАЦЮ МІЖ

Гомельським державним університетом ім. Франсиска Скорини та

Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом

photo_2_2020_01

photo_1_2020_01 

 

Ректорат ХКТЕІ має за честь повідомити академічну та студентську спільноту про те, що 28 липня 2020 року було підписано угоду про науково-освітню співпрацю між Гомельським державним університетом ім. Франсиска Скорини та Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом.

З вересня 2020 року сторони узгодять план дій щодо спільної участі у міжнародних наукових, освітніх та інших програмах, формування наукових колективів для реалізації дослідницьких проектів, обміну викладачами для читання лекційних курсів та магістрантами – за спорідненими освітніми програмами.

  

Укладено угоду про академічну співпрацю між Університетом економіки в Бидгощі (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Польща і ХКТЕІ, Україна

 

photo_2_2020_01

ygoda_photo_01 

Шановна науково-педагогічна спільното!

Шановне студентське товариство!

Шановні партнери Інституту!

Ректорат Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (далі – ХКТЕІ) має за честь повідомити громадськості про підписання 16 липня 2020 р. угоди про академічну співпрацю між Університетом економіки в Бидгощі (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Польща і ХКТЕІ, Україна.

Пріоритетними для сторін було визначено такі напрями: забезпечення академічної мобільності студентів та викладачів, ведення спільної дослідної і/або дидактичної роботи, спільне проведення науково-практичних або науково-методичних конференцій, участь у європейських програмах на партнерських засадах, видавництво підручників, посібників та іншої навчально-методичної літератури, стажування викладачів, обмін досвідом в організації дидактичного процесу та навчальними планами за подібними спеціальностями, спільне використання лабораторій, розробка, організація та здійснення програм спільного дипломування, організація та проведення мовних шкіл, спільна організація та проведення культурних заходів.

Угода про співробітництво з Карагандинським економічним університетом Казспоживспілки (Казахстан) та Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом (Україна).

ekonom_univer_01 

xktei_27_08_01 

Шановна науково-педагогічна спільното!

Шановне студентське товариство!

Шановні партнери Інституту!

Ректорат Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (далі – ХКТЕІ) має за честь повідомити громадськості про підписання 05 серпня 2020 р. угоди про співробітництво між Карагандинським економічним університетом Казспоживспілки (Казахстан) та Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом (Україна).

Пріоритетними для сторін було визначено такі напрями: участь у програмах академічної мобільності; проведення спільних наукових досліджень, наукових заходів, заходів із забезпечення якості вищої освіти; участь в міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність; реалізація спільних освітніх і наукових проєктів та проєктів в інших напрямах, незаборонених законом.

 


Угода про співробітництво між Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA, Латвія) та Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом (Україна).

 

screenshot_1_19_01 


kipr_02_01 


universitet_mariyi_kyuri_skolodovskoyi_02_01

screenshot_1_24_01 

 

 

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info