Нормативно-правова база

Правове регулювання студентського самоврядування в Україні

     Сукупність нормативно-правових актів, що регулюють діяльність студентського самоврядного органу:

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

     Основний закон держави, що визначає його суспільний і правовий пристрій, виборчий систему, права й обов'язки громадян, принципи діяльності державної влади і керування, на підставі якого мають прийматись всі інші закони та підзаконні нормативно-правові акти. Містить норми, що вказують на доступність освіти, закладає фундаментальні основи трудових прав громадян України, а також визначає інші права, які, в тому числі, мають і студенти.

Закон України "Про освіту" від 04.06.91 N 1144-XII

     Містить в собі основні положення про сутність і систему освіти в Україні. Необхідний для розуміння тих глобальних освітніх процесів, у яких беруть безпосередню участь студентство та органи студентського самоврядування.

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII

     Головний законодавчий акт, який регулює відносини, що виникають у процесі діяльності вищих навчальних закладів України. Регулює основи діяльності ОСС, діяльність органів громадського самоврядування ВНЗ, визначає основні права та обов'язки студента та адміністрації ВНЗ.

 Положення про студентське самоврядування Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту від 15 жовтня 2015 р.  PDF

Положення про студентський гуртожиток Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту від 12 вересня 2016 р. PDF

Правила внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту від 12 вересня 2016 р. PDF

Положення про студентську раду студентського гуртожитку Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту від 12 вересня 2016 р.  PDF

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті від 31 серпня 2018 р. PDF

 

     Витяг із Статуту Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, затверджене Міністерством освіти і науки України, Правлінням ЦССТУ від 18.03.2008 р. та погоджене Обласним управлінням освіти і науки від 14.03.2008 р. (П 3.7.3, П. 3.7.6, П. 5.4)

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info