Результати опитування здобувачів освіти

Результати анкетування здобувачів фахової передвищої освіти ОПП Право

Результати анкетування щодо мотивації до навчання

Результати визначення рівня активності залучення студентів до ОПП

Результати визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Результати оцінювання якості практичної підготовки

Результати щодо дотримання академічної доброчесності

Результати щодо перспективи навчання за дуальною формою

Результати вивчення рівня задоволеності якістю освітніх послуг

Результати опитування "Дуальна форма навчання", ХКФК

Результати опитування "Відповідність академічній свободі",КІ

Результати опитування випускників ХКФК

Результати опитування "Академічна доброчесність"

Результати опитування "Мотивація навчання", КІ

Результати опитування "Залучення до перегляду ОПП", КІ

Результати опитування стейкхолдерів ХКФК

Результати опитування "Якість практичної підготовки", КІ

Результати опитування "Контрольні заходи", КІ

Результати опитування "Вибір освітніх компонентів", КІ

Результати опитування "Рівень задоволеності якістю освіти", КІ

Розробка сайту:  uaBiznes.info