АНОНC

Запрошуємо на роботу на посади:

Дізнатись більше

 
- Важливе оголошення для випускників 11 класів та ПТНЗ у рубриці "Вступнику" - "Важливе для вступників"
 
 - Оголошення! Зустріч випускників ювілейних років переноситься на наступний рік та відбудеться 22 травня 2021 р.


Навчальний відділ

     Освіта - скарб, праця - ключ до нього
П.Буаст

     Навчальний відділ є структурним підрозділом інституту,  який скеровує і контролює організацію навчального процесу. У своїй практичній роботі відділ керується Конституцією України, чинним законодавством України, Законом України "Про вищу освіту", положеннями, наказами та інформаційними листами Міністерства освіти і науки України,  постановами Укоопспілки, Спілки споживчих товариств Хмельницької області, наказами ректора та Положенням про навчальний відділ. 

Основні завдання відділу:

- перспективне і поточне планування навчального процесу й ефективне управління ним;
- координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із забезпечення навчального процесу;
- аналіз ходу навчального процесу, результатів проведення екзаменаційних сесій, державних екзаменів, виконання курсових,  дипломних та  магістерських робіт;
- ведення статистичної звітності щодо контингенту студентів;
- контроль за ходом усіх видів навчальних занять.

Напрями роботи навчального відділу:

- складання робочих навчальних планів і програм, графіків навчального процесу, розкладів заліково-екзаменаційних сесій, державних (кваліфікаційних) екзаменів та захисту дипломних (кваліфікаційних, магістерських) робіт, контроль за їх виконанням для студентів всіх форм навчання;
- підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу;
- планування навчального  навантаження на навчальний рік професорсько-викладацькому складу інституту та контроль за його виконанням;
- складання розкладу навчальних занять та здійснення контролю за його виконанням;
- розподіл аудиторій для навчальних занять згідно розкладу;
- інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу;
- виконання інших заходів, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Навчальний відділ - це все, що ви хочете знати про навчальний процес:

- розклад занять та дзвінків (детальніше)
- графіки екзаменів та консультацій (детальніше)
- графік навчального процесу (детальніше).

Контактні дані:
м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3, каб. 211, тел. (0382) 65-03-80

Розробка сайту:  uaBiznes.info