Навчальний відділ

   Освіта - скарб, праця - ключ до нього

П.Буаст

     Навчальний відділ є структурним підрозділом інституту,  який скеровує і контролює організацію освітнього процесу студентів ОС «Бакалавр», «Магістр». У своїй практичній роботі відділ керується Конституцією України, чинним законодавством України, Законом України "Про вищу освіту", положеннями, наказами та інформаційними листами Міністерства освіти і науки України,  постановами Укркоопспілки, Спілки споживчих товариств Хмельницької області, наказами ректора та Положенням про навчальний відділ денної освіти.

Основні завдання відділу:

- перспективне і поточне планування освітнього процесу й ефективне управління ним;
- координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із забезпечення якісного освітнього процесу;
- аналіз ходу освітнього  процесу, результатів проведення екзаменаційних сесій, підсумкової атестації, виконання курсових,  дипломних та  магістерських робіт;

 - ведення статистичної звітності щодо контингенту студентів;

 - контроль за ходом усіх видів навчальних занять.

Напрями роботи навчального відділу:

- складання робочих навчальних планів і програм, графіків навчального процесу, розкладів заліково-екзаменаційних сесій, підсумкової атестації захисту дипломних (кваліфікаційних, магістерських) робіт, контроль за їх виконанням для студентів всіх форм навчання;

 - підготовка проектів наказів розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу;

 - планування навчального  навантаження на навчальний рік професорсько-викладацькому складу інституту та контроль за його виконанням;

 - складання розкладу навчальних занять та здійснення контролю за його виконанням;

 - розподіл аудиторій для навчальних занять згідно розкладу;

 - інформування студентів та викладачів про зміни в організації освітнього процесу;

 - виконання інших заходів, пов'язаних з організацією освітнього  процесу.

 

Контактні дані:

 м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3, каб. 214, тел. (0382) 65-03-80

Розробка сайту:  uaBiznes.info