Загальна історія навчального закладу

Щоденні кроки великої історії:
науково-хронологічний дискурс базовими подіями життєпису Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

     Історичні документи засвідчують, що справжня історія кооперативної освіти на Хмельниччині своїми історичними витоками сягає 15 червня 1922 року, коли у м. Кам'янці-Подільському було створено Кам’янець-Подільський кооперативний технікум (розпорядження Кам’янець-Подільської повітпрофосвіти № 398 від 12/06-22).
     Для усвідомлення потреби створення закладу саме у 1922 р., необхідно окреслити історичні та економічні реалії 20-х рр. ХХ століття.
     НЕП 1922-1928 рр. посилив позиції кооперації; на поч. 30-х рр., коли економіка країни зміцніла і розпочався активний поступ у бік колективізації та індустріалізації, більшовицькою партією було визначено, що «система кооперації повинна брати активну участь у соціалістичній перебудові господарства країни та побуту трудящих, сполучати в роботі торговельні функції з виконанням завдань соціалістичного розподілу». Саме тому значно збільшилась кількість освітніх кооперативних установ – у 1932-1933 рр. діяло 7 вишів, 33 кооперативних технікуми і 89 шкіл. Така освітня мережа є вражаючою як за кількістю, так і за територіальним охопленням і формує у дослідників уявлення щодо масштабів потреби у підготовлених кадрах.
     Повертаючись до історії ХКТЕІ зауважимо, що створений 1922 року у Кам'янці-Подільському кооперативний технікум займався підготовкою кадрів для системи губернської спілки, яка тоді об’єднувала споживкооперацію нинішніх Хмельницької, Вінницької та Одеської областей. Восени 1923 р. відбувся перший випуск.  Очевидно, що 1923-1924 н. р. став першим повноцінним роком роботи новоствореної освітньої установи.
     У 1929 році технікум був реорганізований і перейменований у комбінат кооперативної освіти (об’єднував технікум і училище). У технікумі навчались майбутні плановики-економісти, інструктори, бухгалтери-економісти. Термін їх підготовки був досить тривалим – сягав 3 років і 6 місяців. В училищі здобували фах рахівники і продавці.
     Однак, у 1932 році відбулось чергове коригування політичного курсу на утвердження пріоритетної форми державної торгівлі. Споживчу кооперацію звинуватили у тому, що вона «не зуміла вчасно перебудувати свою роботу до умов соціалістичного будівництва».
     Показово – у 1931 р. держсектор у торгівлі займав лише 15,5%, у 1933 – 34,6%, у першому півріччі 1934 р. – зрівнявся з показниками споживчої кооперації і вже не поступався першістю. Частка роздрібного товарообороту споживчої кооперації скоротилась у 1935 році з 69,9% до 19,3%.
     Реалії політичного життя миттєво відобразились на кооперативних закладах освіти. У 1932 році в стінах Кам’янець-Подільського комбінату навчалося 239 учнів, із них 132 – отримували стипендію. Голодомор змусив майже 100 вихованців залишити навчання.
     У 1934 році кооперативна освіта на Поділлі знову зазнала значної реорганізації. На навчання у Кам’янець-Подільський було переведено 150 учнів із Тульчинського технікуму (Вінницька обл.), 134 – із Геничівського (Херсонська). Кількість вихованців Кам’янець-Подільського технікуму збільшилась до 420 осіб.
     У 1934 році усі кооперативні технікуми були передані у відання Укоопспілки, а через рік, за розпорядженням Укоопспілки, технікум було переведено в Одесу. Таке рішення, обумовлювалось тим фактом, що Кам’янець-Подільський був прикордонним містом і близькість Польщі суттєво непокоїла очільників держави.
     У тому ж таки 1935 році при Кам’янець-Подільській окрспілці було створено постійно діючий курсовий комбінат, де навчались рахівники, бухгалтери, продавці. Він проіснував до Великої Вітчизняної війни.
     Війна перервала навчальний процес – аналогічні події переживали освітні установи практично усіх окупованих земель. Проте, вже у 1945 році при облспоживспілці у Кам’янці-Подільському відкривається учбово-курсовий комбінат з підготовки фахівців масових кооперативних професій. Цей комбінат проіснував до серпня 1946 р.
     Характеризуючи позиції споживчої кооперації окресленого періоду відзначимо, що починаючи з 1935 року, головним спектром дії галузі було визначено торговельне обслуговування здебільшого сільського населення.
     У 1950-1960 рр. позиції системи споживчої кооперації значно посилились, зберігались до завершення радянської доби і охоплювали монопольне становище у сільській торгівлі, роздрібну і оптову торгівлю, громадське харчування, закупівлю і переробку сировини та сільгосппродукції, виробництво продовольчих і непродовольчих товарів, будівництво.
     На Хмельниччині частка споживчої кооперації у загальному товарообороті складала близько третини і у 1970-80-х рр. саме споживча кооперація була домінуючою ланкою в народногосподарському комплексі області. Так, за 1979-1983 рр. роздрібний товарооборот становив 3,4 млрд крб.
     Значно зросла реалізація одягу і білизни, хутра і хутряних виробів, парфумерії і галантереї, килимів, радіотоварів.
     У 1983 році з розрахунку на споживача реалізовано товарів на 638 крб, і ці показники мали постійну тенденцію до збільшення. Значно розширилась заготівельна діяльність. За порівнюваний період обсяги закупівель с/г продукції і сировини збільшилися у півтора рази. Хмельниччина разом із Вінничиною тримали першість по країні по заготівлі лікарських рослин. Щороку в середньому закуповувалось 1000 і більше тонн цінної сировини в сухому вигляді.
     Інтенсивна економічна діяльність сприяла налагодження стосунків із зарубіжними діловими колами, тому у перелік бізнес-партнерів Хмельницькох облспоживспілки входили представники Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Італії, Болгарії, Японії, Кореї, Угорщини, Лівану, Чехії, Югославії та ін. Саме завдяки дружнім партнерським взаєминам система споживчої кооперації отримала можливість збагатити асортимент сотнями найменувань дефіцитних товарів.
     Економічна могутність галузі вимагала посиленої уваги у питаннях підготовки кадрів. Реорганізаційні зміни відбулись і в навчальному закладі. У серпні 1946 р. учбово-курсовий комбінат за рішенням президії облспоживспілки перепрофільований у Кам’янець-Подільську кооперативну школу. Тут було      підготовлено 2,5 тисячі фахівців і працівників масових професій – продавців, рахівників, бухгалтерів, завмагів, голів сільських споживчих товариств, ревізорів, інструкторів, заготівельників.
     Через 11 років, у серпні 1957 року, на прохання Хмельницької облспоживспілки, рішенням Укоопспілки на базі Кам’янець-Подільської школи було відкрито кооперативний технікум, який розмістився у Кам’янці-Подільському по вул. Огієнка, 28. Там перебували одночасно учбово-курсовий комбінат і торгово-кооперативна школа.
     У 1957 році було організовано перший прийом учнів на денне відділення на базі середньої школи в кількості 160 чол. (товарознавців), а також бухгалтерів на базі неповної середньої школи. Навчальний корпус Кам’янець-Подільського торгово-кооперативного технікуму мав 9 аудиторій, фізкультурний, актовий зали, бібліотеку на 29 тис. примірників.
     Швидкі темпи розвитку споживчої кооперації потребували збільшення обсягів підготовки спеціалістів, чого не забезпечувала наявна матеріально-технічна база технікуму, тому правлінням Хмельницької облспоживспілки приймається рішення про будівництво технікуму у м. Хмельницькому.
     Цікаво, що на території сьогоднішнього інституту розміщувалась садиба священника, адже неподалік розташовується один із найстаріших збережених православних храмів міста – церква Різдва Пресвятої Богородиці; з іншої сторони інститутського двору, на місці сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу ХКТЕІ, ще кілька десятиліть тому височіла будівля синагоги. Також із місця, де сьогодні розташовується заклад, добре було видно дерев’яну будівлю католицького костелу, зруйнованого напередодні Другої Світової війни. У ще раніші часи, майже триста років тому, на місці, де був збудований новий кооперативний технікум, височіла дерев’яна будівля заїжджого двору, де на нічліг зупинялись російський цар Петро І (серпень 1711 р.), а в листопаді 1769 року – командуючий першої російської армії фельдмаршал П. Румянцев. Таким чином, духовність трьох найпоширеніших у попередні століття релігійних громад міста та дух підприємництва визначили місію посталого на березі Бугу навчального закладу.
     У найскладніші часи становлення української державності, на початку 1990-х рр., керівництвом закладу на чолі з директором, М. В. Кучеренком було започатковано і реалізовано низку соціально-економічних, освітніх проектів, у т.ч. – будівництво сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу, студентського гуртожитку, студентського кафе.
     Фундаментальний досвід освітньої діяльності, якість освітніх послуг та суспільний запит на них, нові вимоги ринку праці, бажання та готовність колективу розвивати навчальний заклад та студентства – у стінах Альма матер здобувати повну вищу освіту стали головними аргументами перетворень наступних років. У 2005 році Хмельницький кооперативний технікум реорганізовано у Хмельницький торговельно-економічний коледж, а у 2008 році на базі коледжу створено Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (ХКТЕІ).
     Сьогодні це потужна освітньо-науково установа, найстаріший ВНЗ економічного профілю на Хмельниччині, репутація якого підтверджена близько 35 тис. випускників, які успішно працюють у галузях економіки України, реалізується система ступеневої освіти «молодший спеціаліст – бакалавр – магістр», навчається близько 2 тис. студентів.
     За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти України навчальний заклад удостоєний почесного звання «Лідер сучасної освіти» (лютий 2008), а в березні 2014 року Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут нагороджений золотою медаллю Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2014» у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача».
     З 2009 року Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут є ініціатором та базою проведення щорічних наукових форумів під егідою Міністерства освіти і науки України, а саме: Міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій «Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін ХХІ століття» та «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої і післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика».
     Щорічним підсумком науково-дослідної діяльності студентів є Міжнародна науково-теоретична конференція «Творчий пошук молоді – курс на ефективність». Студенти ХКТЕІ вже кілька років поспіль стають переможцями обласного та призерами Всеукраїнського етапу престижного конкурсу «Кращий студент України».
     Нині інститут здійснює підготовку фахівців-магістрів, спеціалістів, бакалаврів за напрямами: облік і аудит, фінанси і кредит, маркетинг, менеджмент за фаховим спрямуванням «Менеджмент торговельного, ресторанного та готельного бізнесу»; готельно-ресторанна справа; товарознавство і торговельне підприємництво, правознавство, обслуговування комп’ютерних систем і мереж.
     У структурі інституту функціонує коледж, де здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за напрямами: фінанси і кредит; бухгалтерський облік, товарознавство та комерційна діяльність зі спеціалізацією товарознавство в митній справі, ресторанне обслуговування, маркетингова діяльність, організація виробництва зі спеціалізацією виробництво товарів та послуг в закладах торговельного, ресторанного та готельного бізнесу, правознавство, обслуговування комп’ютерних систем і мереж.
     Спектр саме таких напрямів підготовки обґрунтований кон’юнктурою регіонального ринку праці. Наведемо лише окремі аргументи: так, Хмельниччина займає третє місце серед областей України по кількості закладів ресторанного господарства, у області зосереджено більше 2 тис. ресторанів і барів, половина із яких належить фізичним особам.
     Діюча кооперативна мережа об’єднує 557 магазинів, 130 підприємств ресторанного господарства, 34 приймально-заготівельних пункти, 19 ринків, 13 переробних підприємств та цехів, авторемонтний та Деражнянський плодоконсервний заводи, житлово-експлуатаційна контора, міське споживче товариство «Кооператор», 70 коопмаркетів, що обслуговують близько 221 тис. населення. Із 130 тис. осіб, що працюють у малому бізнесі Хмельниччини, кожен п’ятий зайнятий у торгівлі.
     Здобуттю практичних навичок фахової діяльності сприяє реалізація програм продуктивного навчання: «Віртуальне підприємство «Шанс» та «Випускник – роботодавець». Так, програма «Віртуальне підприємство «Шанс» (в рамках якого діють оптово-роздрібне торговельне підприємство, підприємство ресторанного господарства, навчальна бухгалтерія, казначейська та комерційна банківська установи) дає змогу виробити власний стиль закладу в набутті студентами практичних вмінь та навичок в умовах, наближених до реальних. Ця програма доповнюється завданнями, які продиктовані впровадженням Укоопспілкою оновленої бізнес-моделі кооперативної торгівлі: Єдиного центру закупівель, продуманої логістики, об’єднання магазинів під одним брендом.
     Програма «Випускник – роботодавець» спрямована на розвиток соціального партнерства між інститутом та роботодавцями на основі нових форм взаємовигідного співробітництва з підприємствами системи споживчої кооперації Хмельниччини, ТОВ «Епіцентр К», ПП «Таврія Плюс» та більше, ніж 30 підприємствами, організаціями та установами міста та області різних форм власності, з якими укладено довгострокові угоди про співпрацю у сфері організації практичної підготовки студентів.
     Практичні навички управління якістю продукції та послуг студенти можуть здобути в межах акції «З турботою про українське», яку Укоопспілка проводить спільно з Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів. На сьогодні до акції долучилось більше 300 вітчизняних виробників, які отримали дозвіл на маркування більше 700 видів продукції.
     У результаті співпраці з базами практики було вироблено експериментальну програму практичної підготовки «Кількість годин теоретичного навчання відповідає кількості годин практичного навчання», пілотний проект якої стартує у 2012/2013 н.р. на базі підприємств національної мережі гіпермаркетів будівельних матеріалів «Епіцентр К» та підприємств торгівлі споживчої кооперації Хмельниччини.
     Для ознайомлення студентів напрямів підготовки «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент», «Організація виробництва» із сучасними тенденціями у сфері обслуговування, в структурі інституту діє навчально-виробниче кафе «Меркурій», навчальний міні-готель на базі студентського гуртожитку, що дає можливість не тільки відпрацьовувати програму практики, але й відвідати різноманітні майстер-класи та тренінги, що проводяться провідними фахівцями-практиками галузі та випробувати свої знання і вміння на першому робочому місці.
     З 2012 року студенти ХКТЕІ отримали унікальну нагоду стажування на базах практики Гданської вищої школи туризму та готельного менеджменту (Польща). Пріоритетним завданням на майбутнє є розширення обсягів зарубіжних стажувань за рахунок баз практики інших європейських ВНЗ-партнерів та кооперативних вишів країн СНД.
     Активний поступ ХКТЕІ у європейський освітній простір відповідає вимогам часу і пріоритетам розвитку системи споживчої кооперації, адже Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) з 1992 р. є повноправним членом Міжнародного кооперативного альянсу. Угоди інституту із вищими школами Польщі (м. Гданськ, Кельце, Вроцлав) забезпечують реалізацію програм наукової, культурної, освітньої співпраці. Вагомим здобутком сьогодення стало узгодження програм підготовки фахівців, досягнення домовленостей, за якими студенти ХКТЕІ зможуть екстерном здобувати ступінь бакалавра на базі ВНЗ Польщі. У 2014-2015 н. р. відбудеться перший випуск бакалаврів за програмою «Подвійний диплом» (у рамках співпраці з Гданською вищою школою туризму та готельного менеджменту).
     Історія системи споживчої кооперації та історія кооперативної освіти тісно переплетені. Фрагмент історії вищого навчального закладу дозволяє як через призму побачити економічну історію цілої епохи та держави, а нові факти та відкриття дозволяють сьогодні, у 2014 році стверджувати про 92-річну історію кооперативної освіти на Хмельниччині і Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут як спадкоємець і продовжувач ідеї, закладеної прогресивними кооператорами далекого 1922 року.

Вікторія Церклевич,
к.пед.н., магістр історії

55_vist
ФОТОГАЛЕРЕЯ ДО СТАТТІ

Розробка сайту:  uaBiznes.info