јЌќЌC

«апрошуЇмо на роботу на посади:

ƒ≥знатись б≥льше

 
- –озпочато наб≥р на п≥дготовч≥ курси до вступу дл€ учн≥в 9-их клас≥в та з п≥дготовки до «Ќќ дл€ 11-их клас≥в!
 
 - ќголошенн€! «устр≥ч випускник≥в юв≥лейних рок≥в переноситьс€ на наступний р≥к та в≥дбудетьс€ 22 травн€ 2021 р.


ƒоступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ

”становч≥ документи

≈кспертн≥ висновки

як≥сть осв≥ти

јкредитац≥€

ќсв≥тн≥ програми

¬иб≥рков≥ дисципл≥ни за осв≥тн≥ми програмами спец≥альностей

¬нутр≥шн≥ нормативно-правов≥ документи

«в≥тна ≥нформац≥€

—тудентське самовр€дуванн€

ѕроЇкт "”н≥верситет - прост≥р прав людини"

 

ќсновн≥ документи

ѕоложенн€ про п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних та науково-педагог≥чних прац≥вник≥в ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту PDF

ѕоложенн€ про навчально-методичний комплекс навчальноњ дисципл≥ни PDF

ѕоложенн€ про пор€док реал≥зац≥њ права на академ≥чну моб≥льн≥сть студент≥в, науково-педагог≥чних та педагог≥чних прац≥вник≥в ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту PDF

ѕоложенн€ про функц≥онуванн€ у ’мельницькому кооперативному торговельно-економ≥чному ≥нститут≥ "—криньки дов≥ри" з питань запоб≥ганн€ виникненн€ конфл≥ктних ситуац≥й PDF

ѕоложенн€ про силабус навчальноњ дисципл≥ни PDF

ѕостанова правл≥нн€ ’мельницькоњ облспоживсп≥лки "ѕро перейменуванн€ ’мельницького кооперативного коледжу ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту" PDF

’мельницький кооперативний торговельно-економ≥чний ≥нститут оголошуЇ конкурс на зам≥щенн€ посад науково-педагог≥чних прац≥вник≥в  PDF

ѕоложенн€ про ’мельницький кооперативний коледж PDF

ѕоложенн€ про систему рейтингового оц≥нюванн€ профес≥йноњ д≥€льност≥ науково-педагог≥чних прац≥вник≥в ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту PDF

Ўтатний розпис PDF

ѕоложенн€ про дотриманн€ академ≥чноњ доброчесност≥ науково-педагог≥чними прац≥вниками та здобувачами вищоњ осв≥ти ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту PDF  

ƒогов≥р про наданн€ послуг з “ќ¬ "јнтиплаг≥ат" PDF

 онцепц≥€ реал≥зац≥њ технолог≥њ продуктивного навчанн€ у ’мельницькому кооперативному торговельно-економ≥чному ≥нститут≥ PDF

ѕравила внутр≥шнього розпор€дку дл€ ос≥б, €к≥ навчаютьс€ у ’ “≈≤ PDF

ѕравила внутр≥шнього трудового розпор€дку PDF

ѕоложенн€ про ректорат ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту PDF

ѕоложенн€ про науково-методичну раду ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту PDF

ѕротокол педагог≥чноњ ради щодо вибору п≥дручник≥в PDF

–озм≥р плати за наданн€ осв≥тн≥х платних послуг PDF

ќрган≥зац≥йна структура ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту 2017-2018 навчального року PDF

ќрган≥зац≥йна структура ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту 2018-2019 навчального року PDF

ќрган≥зац≥йна структура ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту 2019-2020 навчального року PDF

 олективний догов≥р 2020-2022 роки PDF 

ѕлан розвитку ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту на пер≥од до 2020 року PDF

—тратег≥€ розвитку ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту на 2020-2030рр. PDF

ѕлан роботи ’ “≈≤ на 2020-2021 н.р PDF  

ѕоложенн€ про корпоративну культуру ’мельницького кооперативного торговельно-економ≥чного ≥нституту PDF 

 олективний член √ромадськоњ сп≥лки "”крањнська асоц≥ац≥€ осв≥ти дорослих" PDF

јнтикорупц≥йна програма ’ “≈≤ PDF

–озробка сайту:  uaBiznes.info