Доступ до публічної інформації

Установчі документи

Експертні висновки

Якість освіти

Акредитація

Освітні програми

Вибіркові дисципліни за освітніми програмами спеціальностей

Внутрішні нормативно-правові документи

Звітна інформація (звіт, кошторис)

Студентське самоврядування

Проєкт "Університет - простір прав людини"

Структура ЗВО

Штатний розпис

Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності у ХКТЕІ

Додаткові послуги

 

Основні документи

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (зі змінами та доповненнями) PDF

Положення про порядок визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, стажування та інформальної освіти науково-педагогічних Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту та педагогічних Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни PDF

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів, науково-педагогічних та педагогічних працівників Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про функціонування у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті "Скриньки довіри" з питань запобігання виникнення конфліктних ситуацій PDF

Положення про силабус навчальної дисципліни PDF

Постанова правління Хмельницької облспоживспілки "Про перейменування Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту" PDF 

Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Штатний розпис PDF

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF  

Договір про надання послуг з ТОВ "Антиплагіат" PDF

Концепція реалізації технології продуктивного навчання у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються у ХКТЕІ PDF

Правила внутрішнього трудового розпорядку PDF

Положення про ректорат Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про науково-методичну раду Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Протокол педагогічної ради щодо вибору підручників PDF

Розмір плати за надання освітніх платних послуг PDF

Колективний договір 2020-2022 роки PDF 

План розвитку Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту на період до 2020 року PDF

Стратегія розвитку Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту на 2020-2030рр. PDF

План роботи ХКТЕІ на 2020-2021 н.р PDF  

Положення про корпоративну культуру Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF 

Колективний член Громадської спілки "Українська асоціація освіти дорослих" PDF

Антикорупційна програма ХКТЕІ PDF

Положення про стипендіальний Грант PDF

Положення про сертифікатні програми у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Висновок по доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення PDF

Розробка сайту:  uaBiznes.info