Доступ до публічної інформації

Установчі документи

Експертні висновки

Освітні програми

Ліцензування та акредитація

Правила внутрішнього розпорядку PDF

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників  PDF

Статут PDF

Положення про Хмельницький кооперативний коледж PDF

Колективний договір на 2016-2019 роки PDF

Правила внутрішнього трудового розпорядку  PDF

Звіт про стан фізичного виховання у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічного інституті станом            на 01 липня 2016 року PDF

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічного інституту PDF

Положення про порядок та обрання студентами вибіркових дисциплін у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічного інституту PDF

Положення про факультет Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про ректорат Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про науково-методичну раду Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про студентське наукове товариство Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про екзаменаційну комісію у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про відрахування, поновлення та переведення студентів Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Звіт ректора PDF

Положення про порядок конкурсного відбору  PDF

 

Інформація про стан фізичного виховання   PDF

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту від 20.01.2016 р. PDF

Кошторис доходів і видатків на 2017 рік PDF

Штатний розпис PDF

Протокол педагогічної ради щодо вибору підручників PDF

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info