АНОНC

Запрошуємо на роботу на посади:

Дізнатись більше

 
- Розпочато набір на підготовчі курси до вступу для учнів 9-их класів!
 
 - Оголошення! Зустріч випускників ювілейних років переноситься на наступний рік та відбудеться 22 травня 2021 р.


Доступ до публічної інформації

Установчі документи

Експертні висновки

Якість освіти

Акредитація

Освітні програми

Вибіркові дисципліни за освітніми програмами спеціальностей

Внутрішні нормативно-правові документи

Звітна інформація

Студентське самоврядування

Проєкт "Університет - простір прав людини"

 

Основні документи

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни PDF

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів, науково-педагогічних та педагогічних працівників Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про функціонування у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті "Скриньки довіри" з питань запобігання виникнення конфліктних ситуацій PDF

Положення про силабус навчальної дисципліни PDF

Постанова правління Хмельницької облспоживспілки "Про перейменування Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту" PDF

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників  PDF

Положення про Хмельницький кооперативний коледж PDF

Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Штатний розпис PDF

Положення про адміністративну раду Хмельницького кооперативного коледжу  Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про педагогічну раду Хмельницького кооперативного коледжу  Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF  

Договір про надання послуг з ТОВ "Антиплагіат" PDF

Концепція реалізації технології продуктивного навчання у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються у ХКТЕІ PDF

Правила внутрішнього трудового розпорядку PDF

Положення про ректорат Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про науково-методичну раду Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Протокол педагогічної ради щодо вибору підручників PDF

Розмір плати за надання освітніх платних послуг PDF

Організаційна структура Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 2017-2018 навчального року PDF

Організаційна структура Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 2018-2019 навчального року PDF

Організаційна структура Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 2019-2020 навчального року PDF

Колективний договір 2020-2022 роки PDF 

План розвитку Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту на період до 2020 року PDF

Стратегія розвитку Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту на 2020-2030рр. PDF

План роботи ХКТЕІ на 2019-2020 н.р PDF  

Положення про корпоративну культуру Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF 

Колективний член Громадської спілки "Українська асоціація освіти дорослих" PDF

Антикорупційна програма ХКТЕІ PDF

Розробка сайту:  uaBiznes.info