Нормативно - правові документи

Положення про організацію освітнього процесу Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту_2023 р

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (зі змінами і доповненнями)

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (зі змінами і доповненнями)

Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком студентів денної форми здобуття освіти у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про порядок переведення, відрахування і поновлення студентів у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

ПОЛОЖЕННЯ про Хмельницький кооперативний фаховий коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду Хмельницького кооперативного фаховому коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (зі змінами і доповненнями)

ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду Хмельницького кооперативного фаховому коледжу Хмельницького кооперативного торговельно - економічного інституту (зі змінами і доповненнями)

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (зі змінами і доповненнями)

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про планування та облік основних видів роботи педагогічних працівників Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (зі змінами і доповненнями)

Положення про екзаменаційну комісію Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про навчальну частину Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про циклову комісію Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про відділення Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти  Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів освіти у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про стейкхолдерів освітньо-професійних програм Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Про порядок зарахування результатів неформальної освіти у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про куратора академічної групи Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про планування, проведення та оцінювання відкритих занять

Положення про рейтингове оцінювання діяльності педагогічних працівників Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про опитування здобувачів освіти у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про працевлаштування та моніторинг кар'єрного шляху випускників Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про курсові роботи у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторинг освітньо-професійних програм у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Положення про підготовку і захист кваліфікаційних робіт у Хмельницькому кооперативному фаховому коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Порядок оскарження результатів контролю знань здобувачів фахової передвищої освіти Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Стратегія розвитку Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Розробка сайту:  uaBiznes.info