Запрошуємо на роботу

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

КАФЕДРА ПРАВА ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

-       завідувач кафедри;

-       професор;

 -       доцент.

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО – ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

-       завідувач кафедри;

-       доцент.

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

-       завідувач кафедри;

-       професор;

 -       доцент.

  КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

-       завідувач кафедри;

-       професор;

-       доцент.

 

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ, ЛОГІСТИКИ ТА ГОТЕЛЬНО -РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

-       завідувач кафедри;

-       професор;

-       доцент

БІБЛІОТЕКА

-   директор бібліотеки

АДМІНІСТРАЦІЯ

-      декан факультету управління, підприємництва і права

 

Термін подання документів для участі у конкурсі з 24 травня 2023 року  по 26 червня 2023 року

До участі в конкурсі допускаються:

-   на посаду керівника факультету (декан)  - особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету;

-   на посаду завідувача кафедри - особи, як мають повну вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене звання і відповідно до профілю факультету/кафедри;

-   на посаду професора кафедри - - особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету/ кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

-   на посаду директора бібліотеки  - особи які мають, повну вищу освіту (магістр, спеціаліст- галузі знань 07 Управління та адміністрування або спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа),  стаж на посаді науково-педагогічного працівника.

-   на посаду доцента кафедри - особи, які мають повну вищу освіту за фахом, науковий ступінь та/або вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі:

-   заява на ім’я президента інституту про участь у конкурсі;

-   особовий листок з обліку кадрів;

-   згоду на обробку персональних даних; 

-   копія диплома про вищу освіту (завірений нотаріально або відділом кадрів ХКТЕІ);

-   копія документів про науковий ступінь та/або вчене звання (за наявності) (завірені нотаріально або відділом кадрів ХКТЕІ);

-   список опублікованих наукових праць за останні п’ять років;

-   довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-   копії документів про підвищення кваліфікації (стажування) протягом останніх п’яти років (завірений нотаріально або відділом кадрів ХКТЕІ).

 

Адреса інституту: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3.

Тел.70-34-01, 79-55-68. E-mail: xktei@ukr.net

 

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо на постійну роботу в Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Керівника навчально-методичного відділу

Наші очікування:

-          вища освіта  (магістр)

-          успішний досвід роботи на посадах у сфері освіти від 5-ти років

-          знання нормативно-правових актів, іншої керівної та методичної документації та матеріалів, що регулюють питання функціонування і розвитку системи вищої освіти.

-          активна та патріотична  життєва позиція

Ключові завдання:

-          Планувати, організовувати і безпосередньо здійснювати керівництво методичною роботою в закладі освіти та забезпечувати впровадження інноваційних технологій навчання, ефективних форм навчально-методичної роботи.

-          Надавати практичну допомогу завідувачам кафедр, головам циклових комісій, викладачам, з визначення змісту методичної роботи, її планування.

-          Контролювати виконання планів роботи кафедр, циклових комісій, індивідуальних планів роботи викладачів  в розрізі навчальної та методичної роботи.

-          Забезпечувати організацію освітнього процесу в закладі освіти.

-          Планувати та організовувати роботу постійно діючого методичного семінару викладачів та викладачів-початківців із вивчення актуальних проблем сучасної педагогіки та психології.

-          Надавати методичну допомогу викладачам у проведенні навчальних занять, написанні методичних розробок, доповідей тощо.

-          Організовувати та здійснювати керівництво роботою з підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Ми пропонуємо:

-          офіційне працевлаштування

-          графік роботи пн-пт з 08:00 по 17:15

-          цікаві завдання та проєкти

-          комфортне робоче місце

 За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону: 70-34-01 (відділ кадрів); (068) 7214645

Адреса Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: 29000,                                      м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3.

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info