Відділ кадрів

     Відділ кадрів є структурним підрозділом Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту та підпорядкований ректорові інституту.
      У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, постановами Центральної спілки споживчих товариств України (Укркоопспілки),  наказами Міністерства освіти і науки України, постановами спілки споживчих товариств Хмельницької області, наказами ректора інституту, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку інституту, колективним договором, Положенням про відділ кадрів інституту.

Основними напрямами діяльності відділу кадрів є:
• організація і проведення кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства України;
• співпраця з центром зайнятості, навчальними закладами з метою вирішення питань добору та навчання персоналу;
• здійснення роботи, пов’язаної із зберіганням та заповненням трудових книжок, особових справ, веденням встановленої документації по кадрах;
• підготовка й систематизація матеріалів для атестаційної комісії;
• ведення необхідної звітності з кадрових питань;
• аналіз штатного розпису та, в разі необхідності, внесення змін до нього;
• здійснення аналізу причин плинності кадрів, надання керівництву пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та забезпечення стабільності колективу.

Контактні дані:
Адреса: 29013, Україна, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3
Телефон: +38 (022) 70-34-01

Розробка сайту:  uaBiznes.info