Трансформаційна економіка

 

«Трансформаційна економіка» – це науковий журнал з економічних наук, заснований у 2023 році Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним. інститутом.

         Періодичність видання: 6 разів на рік.

         Мова видання: українська, англійська.

         Метою журналу є міждисциплінарний обмін результатами теоретичних та прикладних досліджень науковців з питань економіки, фінансів, банківської справи та страхування, менеджменту, маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, готельно-ресторанної справи. Досягнення вказаної мети передбачає оприлюднення фундаментальних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених та сприяє кореляції власних дослідницьких практик наукових шкіл із викликами ХХІ ст.
        

З огляду на поставлену мету завданнями журналу є:
- висвітлення сучасних тенденцій та концептуальних напрямків розвитку сучасної економічної науки;
- формування відкритої інформаційної платформи для обміну результатами досліджень між провідними науковцями та молодими вченими;
- активізація міжнародної співпраці в галузі економічних досліджень;
- розгляд теоретичних, методологічних та практичних аспектів трансформаційної економіки;
- забезпечення зручного та оперативного доступу до результатів наукових досліджень вчених у галузі економічної науки.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ІНФОРМАЦІЮ ДЕТАЛЬНІШЕ

Розробка сайту:  uaBiznes.info