АНОНC

Запрошуємо на роботу на посади:

Дізнатись більше

 
- Розпочато набір на весняні підготовчі курси до вступу для учнів 9-их класів!
 
- Запрошуємо на "День вступника-2021", який відбудеться 18 квітня 2021р. об 11:00!
 
- Оголошення! Зустріч випускників ювілейних років переноситься на наступний рік та відбудеться 22 травня 2021 р.


Опитування

Анкетування I курс (вибір дисциплін) ОС Магістр

Анкетування II курс (вибір дисциплін) ОС Магістр 

Навчально методичний посібник з освіти у сфері прав людини для закладів вищої освіти, які прагнуть/зацікавлені розвивати академічну свободу та освітній простір на засадах прав людини

Анкета сформована за результатами апробації Всеукраїнського проєкту "Університет - простір прав людини"

Заява на перезарахування результатів навчання, отриманих у рамках неформальної освіти

Анкета "Викладач очима студента"

Скринька довіри

Анкетування (вибіркові дисципліни) МТ(б)-41, МТ(зскб)-21

Анкетування (вибіркові дисципліни) МТ(скб)-11, МТ(зскб)-11, МТ(скб)-21, МТ(зскб)-22, МТ(б)-31

Результати опитування щодо вибору дисциплін здобувачів вищої освіти МГ(скб)-11 

Результати опитування щодо вибору дисциплін здобувачів вищої освіти МГ(б)-41 

Анкета щодо перспективи навчання за дуальною формою здобуття освіти

Анкета вивчення рівня задоволеності здобувачів освіти якістю освітніх послуг у ХКТЕІ

Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Анкета визначення рівня активності залучення студентів до розробки і перегляду системи освітніх компонентів освітніх програм

Анкета щодо оцінювання якості освіти випускників роботодавцями

Анкета "Право знати механізми освітньої, соціальної, організаційної інформаційної, консультативної підтримки"

Визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів

Анкетування (вибіркові дисципліни) ПТМ(скб)-11, ПТМ(б)-31

Анкетування (вибіркові дисципліни) ПТМ(б)-41, ПТМ(зскб)-21

Анкета щодо перспективи навчання за дуальною формою здобуття освіти

Аналіз ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики

Анкетування щодо визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

Визначення мотивації до навчання здобувачів вищої освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Анкета щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

Визначення рівня навантаження студентів ХКТЕІ

Ступінь задоволення випускників освітнім процесом у ХКТЕІ та рекомендації випускників для підвищення якості освітніх програм

Анкета для студентів щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Анкета щодо мотивів вибору закладу вищої освіти

Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті

 

Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП "Менеджмент"


Звіт результатів опитування щодо вільного вибору навчальних дисциплін, які Ви вивчатимете на І курсі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП "Менеджмент" у 2020-2021 навчальному році. 

Звіт результатів опитування щодо вільного вибору навчальних дисциплін, які Ви вивчатимете на ІІ курсі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП "Менеджмент" у 2020-2021 навчальному році.

Результати опитування щодо вдосконалення системи якості вищої освіти

ЗВІТ ПРО СТАН СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ХКТЕІ: РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі “менеджмент” ос бакалавр та ос магістр щодо визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Результати опитування щодо аналізу ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики

Результати визначення потреб та ступеня задоволення здобувачів освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі "Менеджмент" наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів інституту

Звіт за результатами опитування здобувачів вищої освіти ОПП “Менеджмент” щодо визначення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності "Менеджмент", які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти, щодо визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду освітніх програм

Результати визначення рівня активності залучення студентів до розробки і перегляду системи освітніх компонентів освітніх програм

Результати опитування щодо вибору дисциплін МТ(б)-41, МТ(зскб)-21 

Результати опитування щодо вибору дисциплін МТ(скб)-11,МТ(зскб)-11, МТ(зскб)-22, МТ(скб)-21, МТ(б)-31

Про впровадження дуальної форми навчання для спеціальностей у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми "Менеджмент" щодо ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми "Менеджмент" ОС Бакалавр щодо ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

Результати опитування щодо визначення мотивації до навчання здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

Визначення рівня обізнаності здобувачів вищої освіти щодо процедури дотримання академічної доброчесності

Звіт з опитування здобувачів вищої освіти ОПП "Менеджмент" 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти щодо оптимальності навантаження студентів 

Моніторинг результатів відповідей щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

Моніторинг результатів анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Моніторинг результатів відповідей щодо мотивів вибору навчального закладу 

Моніторинг результатів опитування щодо оцінювання якості освіти випускників роботодавцями

 

Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП "Маркетинг"

1. Результати опитування студентів ОП Маркетинг щодо вивчення рівня задоволеності здобувачів освіти якістю послуг ХКТЕІ

2. Результати опитування ОП Маркетинг ОС Бакалавр щодо визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

3. Результати опитування студентів ОП Маркетинг ОС Бакалавр щодо визначення рівня активності залучення студентів до розробки і перегляду системи освітніх програм

4. Результати опитування роботодавців ХКТЕІ щодо оцінювання якості освіти випускників роботодавцями

5. Результати опитування студентів ОП Маркетинг ОС Бакалавр щодо права знати механізми освітньої, соціальної, організаційної, інформаційної, консультативної підтримки

6. Результати опитування студентів ОП Маркетинг ОС Бакалавр щодо визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів

7. Результати опитування щодо вибору дисциплін здобувачів вищої освіти третього курсу

8. Результати опитування щодо вибору дисциплін здобувачів вищої освіти четвертого курсу

9. Про впровадження дуальної форми навчання для спеціальностей у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті

10. Моніторинг результатів відповідей щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

11. Моніторинг ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

12. Результати опитування щодо визначення мотивації до навчання здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

13. Моніторинг результатів відповідей щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

14. Моніторинг результатів опитування щодо визначення рівня навантаження здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

15. Моніторинг результатів опитування щодо ступеня задоволення випускників освітнім процесом у ХКТЕІ та рекомендацій для підвищення якості освітніх програм

16. Моніторинг результатів анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

17. Звіт щодо мотивів вибору закладу вищої освіти

18. Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності

19. ЗВІТ ПРО СТАН СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ХКТЕІ: РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП "Готельно-ресторанна справа"

1. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вивчення рівня задоволеності якістю освітніх послуг у ХКТЕІ

2. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

3. Результати моніторингу відповідей щодо визначення рівня активності залучення студентів до розробки і перегляду системи освітніх компонентів освітніх програм

4. Результати опитування щодо оцінювання якості освіти випускників роботодавцями

5. Результати визначення потреб та ступеня задоволення здобувачів вищої освіти

6. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо визначення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

7. Результати опитування щодо вибору дисципліни здобувачів вищої освіти групи ГРС(скб)-12

8. Результати опитування щодо вибору дисциплін здобувачів вищої освіти першого курсу зі скороченим терміном навчання, третього курсу

9. Результати опитування щодо вибору дисциплін здобувачів вищої освіти четвертого курсу

10. Результати опитування щодо вибору дисциплін здобувачів вищої освіти другого курсу зі скороченим терміном навчання

11. Про впровадження дуальної форми навчання для спеціальностей у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті

12. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики

13. Моніторинг ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

14. Результати опитування щодо визначення мотивації до навчання здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

15. Моніторинг результатів відповідей щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

16. Моніторинг результатів опитування щодо визначення рівня навантаження здобувачів освіти ХКТЕІ

17. Моніторинг результатів опитування щодо ступеня задоволення випускників освітнім процесом у ХКТЕІ

18. Моніторинг результатів анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації ОПП

19. Звіт щодо мотивів вибору закладу вищої освіти

20. Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності

21. ЗВІТ ПРО СТАН СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ХКТЕІ: РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

 

Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

1. Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» щодо вдосконалення системи якості вищої освіти у ХКТЕІ

2. Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін

3. Звіт про результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність ос бакалавр

4. Аналіз результатів опитування щодо оцінювання якості освіти випускників ХКТЕІ роботодавцями

5. Результати визначення потреб та ступеня задоволення здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальностю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів інституту

6. Визначення рівня об'єктивності оцінювання

7. Результати опитування щодо вибору дисциплін групи ПТМ(скб)-11 та групи ПТМ(б)-31

8. Результати опитування щодо вибору дисциплін групи ПТМ(б)-41 та групи ПТМ(зскб)-21

9.  Про впровадження дуальної форми навчання для спеціальностей у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті

10. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики

11. Моніторинг ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

12. Результати опитування щодо визначення мотивації до навчання здобувачів вищої освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

13. Моніторинг результатів відповідей щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

14. Моніторинг результатів опитування щодо визначення рівня навантаження здобувачів освіти ХКТЕІ

15. Моніторинг результатів опитування щодо ступеня задоволення випускників освітнім процесом у ХКТЕІ та рекомендацій для підвищення якості освітніх програм

16. Моніторинг результатів анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

17. Звіт щодо мотивів вибору закладу вищої освіти

18. Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності

19. ЗВІТ ПРО СТАН СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ХКТЕІ: РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info