Запрошуємо до участі у конференції

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ, САМОВРЯДНИХ ІНСТИТУЦІЙ

ТА ГРОМАД ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ТА МІСЬКА СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

 

Інформаційний лист-запрошення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Дискурс кооперативної освіти і практики у рефлексіях ХХІ ст.» 

 

18 листопада 2022 року (о 10.00)

 

Робота конференції планується за такими напрямками:

  • Історичні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку громад
  • Кооперативні традиції регіонів України
  • Кооперація – складова громадянського суспільства
  • Історія Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
  • Знаннєві практики, філософія кооперативної освіти у ХХІ ст.
  • Загальні питання історії, культури, освіти та науки на Хмельниччині
  • Зміна смислових значень національної кооперативної ідеології в Україні
  • Кооперативний сектор економіки – запорука продовольчої безпеки
  • Кооперація в умовах російсько-української війни

 

Метою проведення конференції є міждисциплінарний обмін результатами досліджень з тематики кооперативної освіти і практики.

Співпраця закладів вищої та фахової передвищої освіти системи кооперації сприятиме появі фундаментальних досліджень українських вчених; кореляції власних дослідницьких практик науково-педагогічних працівників із викликами ХХІ ст.; практичних рекомендацій для студентів; оновленню понятійно-категоріального апарату.

 

Оргкомітет приймає наукові доповіді обсягом до 10 сторінок формату А-4 на електронну пошту markova1914@ ukr. net

- шрифт – Times New Roman;

- розмір кегля (шрифта) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25;  вирівнювання – по ширині;

- розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм;

- у тексті використовується дефіс „-“ без пробілів (пропусків), і тире „–“ з пробілами (пропусками);

- до статті має додаватися анотація (українською й англійською мовами) та ключові слова (українською й англійською мовами);

- покликання на літературу та джерела посторінкові.

- у лівому верхньому куті зазначається УДК.

- ілюстрації подаються у форматі JPEG з роздільною здатністю не менше 300 dpi.;

- до ілюстрацій подаються покликання в тексті та підписи окремим списком.

- Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, розглядатися не будуть.

- Автор(ка) статті несе відповідальність за грамотність, правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них.

 

Заявки на участь у конференції, тексти наукових статей приймаються

 до 1 листопада 2022 року!

 

Зразок оформлення матеріалів:

 

УДК

Прізвище, імя, науковий ступінь, вчене звання, посада,

 (вказується за наявності)

НАЗВА СТАТТІ

 

Анотація (українською мовою): 3–4 речення.

Ключові слова (англійською мовою): 5–8 слів.

Анотація (англійською мовою): 3–4 речення.

Ключові слова (англійською мовою): 5–8 слів.

 

Текст статті

ЗАЯВКА на участь у конференції:

Заповнення всіх пунктів є обов’язковим

1. Імя, по батькові, прізвище,

 

2. Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

3. Назва статті

 

4. Місце роботи, посада

   (вказується за наявності)

 

5. Службова адреса

    (для запрошень, листів)

 

6. Контакти (населений пункт,

моб. телефон, е-mail)

 

7. Форма участі (очна, заочна)

 

 

Відповідальні за організацію і проведення конференції: к.е.н. Сарай Наталія Ізидорівна (тел. моб. 096 1165068);  д.і.н. Маркова Світлана Василівна (тел. моб. 067 7588285).

Електрона версія документа docx

Розробка сайту:  uaBiznes.info