Внутрішні нормативно-правові документи

 Організація освітнього процесу

Положення про індивідуальний навчальний план студента Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про організацію освітнього процесу у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про куратора академічної групи Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти особливими потребами у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституту PDF

Положення про репозитарій навчально методичної та наукової літератури Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про порядок обрання студентами вибіркових дисциплін у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про підготовку і захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про розклади та графіки занять студентів у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про організацію самостійної роботи студентів Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і супроводу освітніх програм у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком студентів денної форми навчання у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про проведення практики студентів Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про оцінювання залишкових знань студентів Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестаціїї здобувачів вищої освіти в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про факультет Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про екзаменаційну комісію у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про відрахування, поновлення та переведення студентів Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту  PDF

Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (зі змінами і доповненнями) PDF  

Положення про проведення періодичного (координаційного) та підсумкового семестрового контролю студентів Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про перезарахування навчальних дисциплін (модулів) та визначення академічної різниці PDF

Положення про заочну форму навчання у Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про гаранта освітньої програми Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про організацію поточного семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання PDF

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про розподіл і закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про освітні програми Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про стейкхолдерів освітніх програм Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF  

Положення про опитування студентів щодо якості освітньої діяльності "Викладач очима студентів" Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF  

Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти у Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF  

Положення про повторне проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF    

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF 

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF  

Положення про моніторинг якості вищої освіти у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF 

Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти за особливими потребами у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF  

Положення про оцінювання успішності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF 

Положення про підготовку та захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально- і науково-методичних роботах науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF


 Наукова діяльність

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, молодих учених Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF


 Вчена рада

Положення про вчену раду Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Регламент вченої ради Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

 


Положення про структурні підрозділи

Положення про психологічну службу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Правила користування бібліотекою Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про бібліотеку Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF 

Положення про центр забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про кафедру хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про факультет хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Положення про заочний відділ Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про заочний відділ Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про навчальний відділ денної освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про деканат Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF


Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF 

Меморандум про співпрацю між Громадською спілкою "Освітній дім прав людини в Чернігові" та Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом PDF. Вих. Лист №61/01-05  

Угода щодо забезпечення належних умов для діяльності органів студентського самоврядування Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF 


 Студентський гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Положення про студентський гуртожиток Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF.

Положення про студентську раду студентського гуртожитку Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Проєкти нормативних документів

Проєкт стратегії інтернаціоналізації Хмельницького кооперативного торговельно - економічного інституту PDF

Пропозиції до Проєкту стратегії інтернаціоналізації Хмельницького кооперативного торговельно - економічного інституту Посилання...


 

 


Розробка сайту:  uaBiznes.info