Експертні висновки

 

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ щодо проведення акредитаційної експертизи з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» у Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту від 06.06.2018 р. PDF

 

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ щодо проведення акредитаційної експертизи з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» у Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту від 21.06.2017 р.  PDF

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу з підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» у Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту від 21.04.2017 р.  PDF

 

 ЕКСПЕРТНIВИСНОВКИ акредитаційної експертизи оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу з підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність» у Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту від 21.04.2017 р. PDF

 

  ЕКСПЕРТНI ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу з підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» у Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту від 21.04.2017 р. PDF

 

 ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (За видами економічної діятьності)» у  Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті від 13.10.2016 р. PDF

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки. 6.030508 Фінанси і кредит галузі знань 0305 Економіка та підприємництво у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит галузі знань 0305 Економіка та підприємництво у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів за освітньо- професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи щодо підготовки освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті  PDF

Розробка сайту:  uaBiznes.info