Якість освіти

Сертифікат на систему управління якістю (ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Політика у сфері якості Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Цілі у сфері якості  Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту на 2020-2021 н.р. PDF

Положення про систему внутрішньго забезпечення якості вищої освіти у хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про моніторинг якості вищої освіти у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Положення про систему управління якістю Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту PDF

Концепція реалізації методики / технології продуктивного навчання у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті PDF

Звіт про стан системи внутрішнього забезпечення якості освіти ХКТЕІ: Результати анкетування випускників PDF

Результати анкетування вибору навчального закладу ХКТЕІ PDF

Про впровадження дуальної форми навчання для спеціальностей у ХКТЕІ PDF

Визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи PDF

Опитування НПП щодо процедури дотримання академічної доброчесності PDF

Результати моніторингу якості освіти

Рейтингування


 

Розробка сайту:  uaBiznes.info