ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ОП ІЗ СТУДЕНТАМИ

16 листопада 2023 р., у форматі відеоконференції, відбулася чергова онлайн-зустріч Гаранта ОП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» професора кафедри фінансів, обліку та аудиту Романа СНІЩЕНКА із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти. Мета зустрічі – ознайомлення з можливостями формування індивідуальної освітньої траєкторії та забезпечення механізмів їх освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки. Також майбутні магістри ознайомились із основними аспектами «Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту».

На зустрічі були присутні викладачі кафедри, які разом із Гарантом ОП надавали ґрунтовні відповіді щодо окремих аспектів забезпечення освітнього процесу, академічної доброчесності, наукової роботи студентів тощо.

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

 3333333333333_01

44444444444444_01 

5555555555555555555_01 

Розробка сайту:  uaBiznes.info