Силабуси

Інформатика (075 Маркетинг);

Інформатика (073 Менеджмент);  

Інформатика (081 Право);

Інформатика (072 Фінанси, банківська справа та страхування); 

Інформаційні технології (075 Маркетинг);

Інформаційні технології (073 Менеджмент); 

Інформаційні технології (081 Право);  

Інформаційні технології (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);

Інформаційні технології (072 Фінанси, банківська справа та страхування);

Інформаційні технології (241 Готельно-ресторанна справа);

Інформаційні технології в юридичній діяльності (081 Право);

Інформаційні системи та технології в маркетингу (075 Маркетинг); 

Програмування;

 

Операційні системи;

Офісне програмне забезпечення;

Навчальна практика з офісного програмного забезпечення;

 
Навчальна практика з програмування;

Налаштування економічних інформаційних систем;

Інженерна i комп’ютерна графіка;

Архітектура комп’ютерів;

 
Комп’ютерні системи та мережі;
 

Системи керування базами даних;

Об’єктивно-орієнтоване програмування;

Навчальна практика з об’єктивно-орієнтованого програмування;

Навчальна практика з комп’ютерних систем та мереж;

Навчальна практика з інформаційних технологій в спеціальності (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) (ІІ семестр);

Навчальна практика з інформаційних технологій в спеціальності (075 Маркетинг);

Навчальна практика з інформаційних технологій в спеціальності (073 Менеджмент);

Навчальна практика з інформаційних технологій в спеціальності (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);

Комп’ютерна логіка;

Дискретна математика;

Системне програмування;

Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж;

Електрорадіовимірювання;

Розробка WEB-застосувань;

Навчальна практика з інформаційних технологій в професії (072 Фінанси, банківська справа та страхування);

Фінансовий облік (073 Менеджмент);

Фінансовий облік (075 Маркетинг); 

Фінансовий облік (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);  

Фінансовий облік (241 Готельно-ресторанна справа);

Облік і звітність у бюджетних установах;

Фінансовий облік та інформаційні системи і технології в обліку;

Фінанси, гроші і кредит;

Фінанси підприємства (072 Фінанси, банківська справа та страхування);

Фінанси підприємства (073 Менеджмент);

Банківська справа;

Бухгалтерський облік;

Бюджетна система;

Облік в банках;

Звітність підприємств;

Податкова система;

Страхування;

Навчальна практика зі спеціальності;

Статистика;

Економічна теорія;

Економіка підприємства та економічний аналіз.

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info