Рекомендації щодо роботи куратора

     1. Мотиваційно-актуалізаційна робота: створення умов для конкретизації (формулювання і критичного обміркування) особистих мотивів учіння, активізація пізнавальної діяльності в галузі майбутньої професії, актуалізація особистого досвіду і знань щодо майбутньої професійної самореалізації – забезпечення позитивної актуальності освітньої (і самоосвітньої) діяльності: демонстрація особистого успіху (наприклад, студенти ХКТЕІ – Герега О.В., Мельник С.І. – теоретичні повідомлення, перегляд відеоматеріалів);
     2. Комунікативно-організаційна (організація і підтримка спільної пізнавальної діяльності, забезпечення конструктивного стилю спілкування, створення умов для проявів спонтанної пізнавальної активності кожного учасника студентської групи: розуміння мотивів покупки клієнта, мотивів його вибору, сприяння тому, аби знайти правильний підхід до покупця, розуміти його індивідуальні потреби, бажання та слугувати їх задоволенню);
     3. Активувати становлення навичок самостійної пізнавальної діяльності, критичного мислення і відповідальної поведінки. Підтримка досвіду самостійної активності, похвала, заохочення;
     4. Інформаційно-операційна робота (систематизація вихідної інформації, добір і надання нової необхідної інформації щодо умов і прийомів ефективної самоосвітньої діяльності, навчання способам використання наявних ресурсів (досвіду і думок колег) для опанування нової інформації;
     5. Забезпечення переживання успіху від результатів освітньої діяльності; психологічна підтримка спроб творчості самоактуалізації в нових ситуаціях життєдіяльності, стимуляція до формулювання нових індивідуальних цілей пізнавальної діяльності;
     6. Організація освітнього (і будь-якого комунікативного) процесу як діалогу, коли необхідним і бажаним стає обмін думками, поглядами, почуттями між куратором та студентом. Діалог провокує думку, вимагає роботи свідомості, ставить учасників перед неминучістю якоїсь відповіді, а значить, неминучістю якогось вибору. Вступаючи до діалогу, студент вимушений виразити своє «Я», повідомити іншим про себе як про носія певних відносин;
     7. Залучення студентів до спільної діяльності: приєднувати до проведення виховних годин, давати можливість студентам пропонувати цікаві їм теми, самостійна підготовка та проведення виховної години вихованцями;
     8. Організація зустрічей зі старшокурсниками з метою подолання страху невдач, помилок;
     9. Формування традицій групи;
     10. Проведення виховних годин у формі: ток-шоу, «круглий стіл», вечір запитань і відповідей, зустріч з цікавим/відомими людьми, розважальне шоу..;
     11. Організація виставки фотоматеріалів типу «Активний відпочинок нашої студентської групи», «Наша група – найдружніша..;
     12. Створення групи вболівальників;
     13. Підготовка до участі у визначення кращої групи ХКТЕІ – «Студентський Оскар».

Розробка сайту:  uaBiznes.info