ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

на заміщення посад науково-педагогічних працівників

 

Термін подання документів для участі у конкурсі

з 14 травня 2024 року по 14 червня 2024 року

 

Кафедра права та публічного адміністрування:

-       професор;

-       доцент.

Кафедра соціально – гуманітарної підготовки:

-       доцент.

Кафедра фінансів, обліку і аудиту:

-       доцент.

Кафедра маркетингу та менеджменту:

-       професор;

-       доцент.

Кафедра підприємництва, торгівлі, логістики та готельно-ресторанної справи:

-       професор;

-       доцент.

До участі в конкурсі допускаються:

-   на посаду професора кафедри - особи, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю факультету/ кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

-   на посаду доцента кафедри - особи, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) та/або вчене звання доцента, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі:

-   заява на ім’я президента інституту про участь у конкурсі;

-   особовий листок з обліку кадрів;

-   згоду на обробку персональних даних; 

-   копія диплома про вищу освіту (завірений нотаріально або відділом кадрів ХКТЕІ);

-   копія документів про науковий ступінь та/або вчене звання (за наявності) (завірені нотаріально або відділом кадрів ХКТЕІ);

-   список опублікованих наукових (методичних) праць за останні п’ять років;

-   довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-   копії документів про підвищення кваліфікації (стажування) протягом останніх п’яти років (завірені нотаріально або відділом кадрів ХКТЕІ);

- звіт про роботу за попередній період (претенденту, який працює у закладі освіти).

 

 

За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону: 70-34-01 (відділ кадрів).

Адреса Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3.

Розробка сайту:  uaBiznes.info