КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

Вийшла друком колективна монографія «Актуальні аспекти формування та управління фінансовими ресурсами  в сучасній парадигмі розвитку економіки України», виконана за матеріалами науково-дослідної роботи колективом кафедри фінансів, обліку та аудиту Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Авторський колектив: Нікольчук Ю.М., к.е.н., доцент, зав. кафедри, Сніщенко Р.Г., д.е.н., професор,  професор кафедри, Нагорний П.Д., к.т.н, доцент, доцент кафедри, Джерелейко С.Д., к.е.н., доцент, доцент кафедри, Лопатовська О.О., старший викладач кафедри.

Метою колективної монографії є обґрунтування концептуальних засад та розробка методологічних положень і рекомендацій щодо створення, акумулювання, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, формуванню цивілізованих відносин між бізнесом і суспільством у сучасній парадигмі розвитку економіки України.

В колективній монографії розглянуто актуальні питання формування та управління фінансовими ресурсами в сучасній парадигмі розвитку економіки України. Досліджено інноваційні методи управління фінансовими ресурсами в сьогоденних умовах господарювання, визначено інструментарій покращення фінансових результатів у системі зміцнення економічної безпеки підприємства. Розглянуто аспекти фінансового управління і регулювання страхового ринку, шляхи і перспективи розвитку фінтеху в Україні.

Запропонована у дослідженні методика розрахунку прогнозної кількості внутрішньо переміщених осіб дозволяє своєчасно коригувати складові економіко-математичних моделей, що сприяє підвищенню їх достовірності.

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

 


 

Розробка сайту:  uaBiznes.info