Маркетингу, підприємництва і фінансів

     На сьогодні фінансово-економічне відділення надає освітні послуги, пов’язані з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.
     Місія – надання високоякісних освітніх послуг на засадах компетентнісного підходу, які забезпечують підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних працювати в різних галузях економіки країни, забезпечення можливостей постійного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу нації.
     Основна мета навчально-виховної роботи відділення -  створення умов для цілісного та постійного професійного становлення молодшого спеціаліста.
     Пріоритети навчально-методичної та виховної роботи:
     - підвищення якості навчання, розвитку та виховання студентів, формування компетентного фахівця за допомогою вдосконалення організаційних форм навчально-виховного процесу та  методики навчання;
     - удосконалення навчально-методичного, психолого-педагогічного та     технічного забезпечення освітнього процесу;
     - підвищення професійної компетентності викладачів;
     - створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості студентів,  їх дослідницької компетентності та самостійності шляхом залучення їх до пошуково-дослідної та експериментальної діяльності, участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах.

     Фінансово-економічне відділення здійснює підготовку фахівців з компетентнісним прикладним характером підготовки з галузі знань «Економіка та підприємництво» за такими спеціальностями:

5.03050901 Бухгалтерський облік
     Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки.
     Підготовка бухгалтерів на відділені здійснюється з 1929 року.
     Характерними рисами бухгалтера є такі, як відповідальність  та організованість, висока концентрація уваги, скурпульозність і посидючість,  добра пам'ять і, найголовніше, вміння  мовчати (тому, що нерідко бухгалтеру доводиться зберігати комерційну таємницю).

5.03050801 Фінанси та кредит
    
Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки.
     Підготовка фінансистів розпочалась у 2004 році.
     Ділові якості: високі організаторські здібності, комунікабельність, широкий кругозір, самоорганізація, вміння працювати в команді, аналітичне мислення, бажання працювати на результат.

5.03050701 Маркетингова діяльність
     Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки.
     Підготовка молодших спеціалістів з маркетингової діяльності здійснюється з 2008 року.
     Прикметні риси справжнього маркетолога: розвинений інтелект, прагнення нового, емоційна зрілість, комплекс вольових якостей, принциповість, самостійність, висока політична, моральна, правова і професійна відповідальність, швидка орієнтація, уміння працювати з людьми.  

     Навчатися на фінасово-економічному відділенні престижно, цікаво і перспективно. Виходячи за поріг колледжу інституту, студенти беруть із собою в дорогу життя сучасні знання, людяність і теплоту своїх викладачів, твердість у своїх намірах, рішучість у діях.

Розробка сайту:  uaBiznes.info