Перелік дисциплін

Товарознавство продовольчих товарів.

Товарознавство непродовольчих товарів.

Пакувальні матеріали і тара.

Товарознавство текстилю.

Основи стандартизації, метрології та управління якістю.

Технічне регулювання (Оцінювання відповідності).

Організація торгівлі.

Практикум з організації торгівлі.

Основи підприємництва.

Логістика.

Захист прав споживачів.

Обладнання підприємств торгівлі.

Інфраструктура товарного ринку.

Практикум з логістики.

Товари світового рівня якості.

Митно-тарифне регулювання ЗЕД.

Практикум підприємця.

Інноваційне підприємництво.

Практикум: Економічний аналіз суб’єктів господарювання.

Економіка підприємства.

Товарна біржа.

Митна справа.

Біржова діяльність.

Організація тендерних закупівель.

ЗЕД підприємства.

Підприємництво та бізнес культура.

Ризик-менеджмент у підприємництві.

Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво.

НАССР та системи управління безпечністю харчової продукції.

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.

Організація готельного господарства.

Сервісологія.

Організація обслуговування.

Мікробіологія.

Практикум з устаткування закладів ГРГ.

Практикум з організації готельного господарства.

Передові технології високої кухні.

Практикум з організації ресторанного господарства

Практикум з кейтерінгу.

Барна справа і сомельє.

Ринок туристичних послуг (073 Менеджмент).

Ринок туристичних послуг (075 Маркетинг).

Ринок туристичних послуг (241 Готельно-ресторанна справа).

Курсова робота з товарознавства.

Курсова робота з організації торгівлі та логістики.

Курсова робота для здобувачів ОПП Готельно-ресторанна справа

Кваліфікаційна робота для здобувачів ОПП Готельно-ресторанна справа

Практична підготовка зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Практична підготовка зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.

Розробка сайту:  uaBiznes.info