075 Маркетинг

Бакалавр

III-курс

Студент обирає дві дисципліни з переліку:


Господарське - договірне право

Практикум: Економічний аналіз суб'єктів господарювання

Рекламна діяльність

Основи наукових досліджень

Студент обирає одну дисципліну з переліку:


Історія економіки та економічної думки

Товари світового рівня якості

Бізнес-планування

Сервісологія

Гастрономічний туризм

Трудове право

Конкурентоспроможність підприємства

IV-курс

Студент обирає чотири дисципліни з переліку:


Економіка торгівлі

Організація тендерних закупівель

Інноваційне підприємництво

Ризик-менеджмент у підприємництві

Інфраструктура товарного ринку

HR-менеджмент

Брендинг

Паблік рілейшнз в бізнесі

Практикум з логістики

Проєктний менеджмент

Студент обирає дві дисципліни з переліку:


Управління продажем

Організація рекреаційних послуг

Пакувальні матеріали та тара

НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції

Тайм-менеджмент

Інтернет-маркетинг

Програмні продукти автоматизації бізнесу

Розробка сайту:  uaBiznes.info