ІІІ Міжнародна конференція

"Сучасні економічні системи: стан та перспективи" яка відбулася 6-7 червня 2012 р.

     5-6 червня у м. Кам’янець-Подільський Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом за сприяння Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної спілки споживчих товариств та Хмельницької міської ради була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні системи, стан та перспективи». У заході взяли участь провідні вчені з Києва, Львова, Сум, Донецька, Тернополя та інших міст України. До наукової дискусії приєдналися також і науковці, які представляли Польщу, зокрема представники Гданської вищої школи туризму і готельного господарства  (п. Мирослав Борущак), Вищої школи економіки, туризму і суспільних наук в Кельцах (п. Сломка Ева, Малгората Стриж, Марія Сломінська-Окла), товариства Співробітництва «Польща-Схід» (п. Марек Мілек) та Політехніки Свєнтокшиської (п. Олександр Оксанич).  
    
Відкривав конференцію ректор Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки Комарницький Ігор Михайлович, який наголосив на важливості питань, що розглядались, для становлення ефективної економічної системи у країні.
    
Про соціально-економічний розвиток області в контексті економічних реформ учасників конференції проінформувала перший заступник начальника Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації Марія Василівна Хоменко.
     П. Мирослав Борущак з
Гданської вищої школи туризму і готельного господарства відмітив необхідність наукового підходу до організації туристичного бізнесу.
     На перспективи розвитку сільського господарства і сільських територій у спільній аграрній політиці ЄС звернув увагу присутніх д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики та аналізу, директор НДІ економіки АПК Липчук В.В.
    
Д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ), Вовчак О.Д. наголосила на необхідності активної державної підтримки малого бізнесу з метою формування конкурентного середовища в економіці України.
    
Директор товариства Співробітництва «Польща-Схід» Свєнтокшиського воєводства п. Марек Мілек з позицій економічної науки пояснив присутнім існуючі нерівності на ринку праці Республіки Польща.
    
Пухир С.Т., к.е.н, доцент кафедри економічної теорії Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ), відмітила, що нормативно-методичне забезпечення розробки національної та регіональної стратегій є важливим завданням економічної складової вітчизняної науки.
    
Участь у роботі науково-практичної конференції представників державної та місцевої влади дають підстави стверджувати про серйозну зацікавленість державних управлінців найвищого рангу  у реалізації науково-практичних підходів до розв’язання нагальних проблем функціонування сучасних економічних систем та у співпраці у відповідному напрямку з Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом.
    
Під час дискусії науковцями був проаналізований  стан, тенденції та пріоритети розвитку економічних систем, зокрема питання менеджменту в економічних процесах, обліку і аудиту у галузях економіки, ефективності функціонування фінансово-кредитних систем, маркетингу у системі реструктуризації народного господарства та впливу економічних систем на ефективність функціонування сфери послуг.
    
До початку конференції ХКТЕІ було видано Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, економічні науки, №3, який містить 50 наукових праць докторів та кандидатів економічних наук.
     Продуктивна робота конференції за  актуальною для науки та розвитку економіки України тематикою, високий рівень організації заходу та представництва вітчизняних, іноземних науковців і практиків дають змогу стверджувати, що започаткована Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом, - закладом із п’ятдесятип’ятирічними освітніми і науковими напрацюваннями, - традиція проведення щорічних міжнародних  науково-практичних конференцій є  значним внеском у розвиток
економічної  науки.

Розробка сайту:  uaBiznes.info