СКРИНЬКА ДОВІРИ


Повідом про корупцію 


Запрошуємо на роботу 


 ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ!


ОГОЛОШЕННЯ

 Згідно наказу від 14.06.2024 року №132-ОД, наказ від 14.05.2024 року №110-ОД «Про проведення конкурсного відбору» скасований та визнається таким, що втратив чинність.


ІІ Всеукраїнська конференція

"Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін ХХІ століття" 26 травня 2011 року

            

            26 травня 2011 р. у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті відбувся черговий науковий форум під егідою Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України та Центральної спілки споживчих товариств України – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін ХХІ століття».
            Суспільний сектор економіки – виключно важливий сегмент, що охоплює сфери оборони, фундаментальних наукових досліджень, освіти, охорони здоров'я, культури, комунального господарства. Діяльність цього сектора зорієнтована на забезпечення кожної людини необхідним мінімумом соціальних благ, гарантованих Конституцією України і охоплює як бюджетні, так і недержавні установи, що працюють у вказаному напрямку.
            Зважаючи на актуальність теми конференції та питань, які розглядались, а саме:
-       суспільний сектор у системі економіки сучасної України: теоретико-методологічні підходи структурного аналізу;
-       трансформація та пріоритетні напрями розвитку і функціонування суспільного сектору економіки України й інших країн у ХХ-ХХІ ст.;
-       економіка та управління підприємствами суспільного сектору;
-       державне управління суспільним сектором економіки в умовах сьогодення;
-       заклади споживчої кооперації у структурі суспільного сектору економіки.
            У її роботі взяли участь біля півсотні вчених, науковців, науково-педагогічних працівників (із них 7 докторів наук, професорів, визнаних як в Україні, так і за її межами), що представили близько двох десятків провідних наукових та науково-освітніх установ України та Польщі, серед яких зокрема були такі, як: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», Харківський інститут фінансів УДУФМТ, Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля, Хмельницький національний університет, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького, Полтавський університет економіки та торгівлі, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Гданська вища школа туризму та готельного менеджменту та ін. 

                Відкриваючи роботу наукового зібрання, перший проректор інституту кандидат технічних наук, доцент Кулик Володимир Миколайович відзначив важливість проведення заходів на подібну тематику, оскільки суспільний сектор є однією з найбільш незахищених галузей економіки.
            
Активна участь у роботі науково-практичного семінару представників місцевої влади – Хмельницької обласної спілки споживчих товариств (Осадчук Микола Петрович), Хмельницької обласної державної адміністрації (Скоропуд Валентина Станіславівна), Хмельницької міської ради (Лаврентій Анатолій Степанович) та інших очільників міста дають підстави стверджувати про серйозну зацікавленість державних управлінців найвищого рангу  у виробленні і реалізації науково-практичних підходів до розв’язання нагальних проблем функціонування суспільного сектору економіки.
          У виступах провідних науковців, докторів наук та професорів:
-                  Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Миколи Кабачинського, Івана Катеринчука, Юрія Стадницького; науково-педагогічних працівників Володимира Кулика, Олени Гурман, Тетяни Коропецької (м. Хмельницький);
-                  представників Львівського державного інституту новітніх технологій та управління  ім.В.Чорновола,– доктора економічних наук, проф. Ігора Комарницького, науково-педагогічних працівників Мар'яни Бець (м.Львів);
-                  професора Гданської вищої школи туризму та готельного менеджменту (республіка Польща) Мірослава Борущака;
-                  представників ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» - професора Андрія Пантелеймоненка; науково-педагогічних педагогічних працівників Ігора Юрка, Оксани Панченко;
-                  представників Національного університету «Львівська політехніка», науково-педагогічних працівників Мирослави Бублик, Романа Дякунчака (м.Львів);
-                  науковців – представників кооперативних закладів освіти – Львівського кооперативного коледжу економіки і права Олени Стаднічук, Мар'яни Колісник, (м. Львів);
-                  кандидата педагогічних наук, доцента Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького Юлії Балашової (м.Хмельницький);
-                  завідувача кафедри маркетингу Хмельницького національного університету, кандидата економічних наук, доцента Світлани Ковальчук (м.Хмельницький) та багатьох інших було порушено, глибоко проаналізовано та розкрито виключно важливі для сучасної науки та економіки питання:
- теоретико-методологічних підходів структурного аналізу суспільного сектору економіки сучасної України;
- проблеми суспільного сектору економіки, породжені кризовими умовами;- особливостей трансформації та пріоритетних напрямів розвитку і функціонування суспільного сектору економіки України на поч. ХХІ століття;
- роль маркетингу у суспільному секторі економіки (з точки зору забезпечення соціальними благами).
          
Особливо приємними були моменти знайомства та спілкування учасників конференції з делегацією, яка прибула з Гданської вищої школи туризму та готельного менеджменту у складі першого проректора, д.е.н., професора Мірослава Борущака і членів делегації Каміли Роговської, Евеліни Миколайчик, Каріни Хабйор. Їхній приїзд став наслідком підписаної між навчальними закладами угоди про наукову співпрацю і відбувся у відповідь на поїздку делегації Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, яку очолювала в.о.ректора, к.е.н. Людмила Миколаївна Коваль, в Гданськ на конференцію «Туризм в Європейському союзі у ХХІ столітті».
              У своїх виступах польські колеги ознайомили учасників конференції зі своїм ВНЗ, охарактеризували стан суспільного сектору економіки Польщі, поділились своїми здобутками в організації і розвитку туристичної сфери своєї країни, особливо такого перспективного напрямку, як зелений туризм.
           Продуктивність роботи конференції, її незаперечна наукова та суспільна значущість, актуальність для сучасної економіки України, високий рівень організації дають підставу стверджувати про розвиток у стінах Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту традиції проведення наукових форумів, спрямованих на розгляд, аналіз та вирішення актуальних проблем економічного розвитку України.

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info