Міжнародна співпраця ХКТЕІ

Ключовими напрямами міжнародної діяльності ХКТЕІ є: встановлення партнерських відносин із зарубіжними університетами та організаціями; спільна розробка та реалізація міжнародних освітніх програм різних форматів...

     Міжнародна співпраця є невід’ємною частиною діяльності Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, важливим інструментом у забезпечені якості освіти та відповідності міжнародним стандартам, а розвиток міжнародної співпраці – стратегічною метою інституту.
     Інтенсивні міжнародні контакти і підтримка з боку ряду міжнародних організацій зіграли значну роль у забезпеченні навчального процесу сучасними програмами, що відповідають стандартам якості провідних зарубіжних університетів.
     Міжнародна діяльність ХКТЕІ спрямована на підвищення рівня Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту в системі освіти України і подальшу інтеграцію у світовий освітній і науковий простір. 
     Ключовими напрямами міжнародної діяльності ХКТЕІ є: встановлення партнерських відносин із зарубіжними університетами та організаціями; спільна розробка та реалізація міжнародних освітніх програм різних форматів, що дозволяють студентам отримувати дипломи та сертифікати зарубіжних освітніх установ; організація та участь у міжнародних науково-дослідних  проектах.

Розробка сайту:  uaBiznes.info