АНОНC

Запрошуємо на роботу на посади:

Дізнатись більше

 
- Розпочато набір на весняні підготовчі курси до вступу для учнів 9-их класів!
 
- Запрошуємо на "День вступника-2021", який відбудеться 18 квітня 2021р. об 11:00!
 
- Оголошення! Зустріч випускників ювілейних років переноситься на наступний рік та відбудеться 22 травня 2021 р.


Облікових та фінансових дисциплін

Всі науки крутяться навколо бухгалтерії, як Земля навколо Сонця. Галілео Галілей

dscn4792     Циклова комісія облікових та фінансових дисциплін є випусковою для студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
     Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.
     Циклова комісія працює над методичною проблемою: «Використання інтерактивних методів навчання з метою формування інноваційної особистості фахівця». Головною метою діяльності викладачів є організація навчальної, навчально-методичної, наукової та виховної роботи з метою забезпечення прав громадянина на отримання вищої освіти за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит» на рівні міжнародних стандартів відповідно до потреб підприємств та організацій регіону.
     Викладачі циклової комісії широко застосовують у навчальному процесі сучасні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно поповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, що стимулює активну діяльність студентів.
     Значну увагу приділяють набуттю студентами практичних навиків роботи з комп'ютерними бухгалтерськими програмами, зокрема з програмою 1С: Підприємство 8.2, яка використовується на багатьох підприємствах нашого регіону.
     Одним із засобів застосування інноваційних методик навчання є впровадження викладачами комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми).
     Зокрема, на практичних заняттях з технологічної практики з автоматизації обліку пропонуємо студентам протягом семестру відчути себе на робочому місці бухгалтера торгівельного підприємства. Кожне заняття - це окремий робочий день бухгалтера, протягом якого формуються необхідні документи, облікові регістри, податкові та фінансові звіти.
     На практичних заняттях з навчальної практики майбутні фінансисти мають можливість випробувати себе на робочих місцях у віртуальному банку.
dscn5570     Завдяки організації роботи віртуального підприємства ПАТ «Шанс» циклова комісія забезпечує:
- покращення практичної підготовки студентів;
- надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;
- виконання науково-дослідних робіт;
- набуття студентами практичних навиків роботи з комп'ютерними бухгалтерськими програмами.
     Висока кваліфікація педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп'ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяють здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з обліку та фінансів, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.
     Конкурентоздатність фахівців спеціальності «Бухгалтерський облік» дуже висока, оскільки бухгалтер, що володіє, окрім економічних навичок і загальноосвітніми знаннями (право, інформаційні системи, економіка підприємств), знаходить гідне застосування своїх знань та вмінь на підприємствах будь-яких форм власності.
     Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» - це фахівці широкого профілю, які здатні аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти бізнес-план, проводити аналіз тощо.
     Викладачі циклової комісії облікових та фінансових дисциплін щедро діляться секретами складових професійної майстерності, а система навчання, яка пропонується, гарантує випускникам широкий світогляд та більш високі можливості адаптації в майбутній професійній діяльності та бути конкурентноспроможними на ринку праці. 

Контактні дані: м. Хмельницький вул. Кам'янецька, З кабінет №316

Розробка сайту:  uaBiznes.info