АНОНC

Запрошуємо на роботу на посади:

Дізнатись більше

- Оголошення про конкурсний відбір на посаду директора коледжу
 
- Розпочато набір на весняні підготовчі курси до вступу для учнів 9-их класів!
 
- Оголошення! Зустріч випускників ювілейних років переноситься на наступний рік та відбудеться у травні 2022 р.


Облікових та фінансових дисциплін

Всі науки крутяться навколо бухгалтерії, як Земля навколо Сонця. Галілео Галілей

dscn4792     Циклова комісія облікових та фінансових дисциплін є випусковою для студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
     Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.
     Циклова комісія працює над методичною проблемою: «Використання інтерактивних методів навчання з метою формування інноваційної особистості фахівця». Головною метою діяльності викладачів є організація навчальної, навчально-методичної, наукової та виховної роботи з метою забезпечення прав громадянина на отримання вищої освіти за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит» на рівні міжнародних стандартів відповідно до потреб підприємств та організацій регіону.
     Викладачі циклової комісії широко застосовують у навчальному процесі сучасні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно поповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, що стимулює активну діяльність студентів.
     Значну увагу приділяють набуттю студентами практичних навиків роботи з комп'ютерними бухгалтерськими програмами, зокрема з програмою 1С: Підприємство 8.2, яка використовується на багатьох підприємствах нашого регіону.
     Одним із засобів застосування інноваційних методик навчання є впровадження викладачами комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми).
     Зокрема, на практичних заняттях з технологічної практики з автоматизації обліку пропонуємо студентам протягом семестру відчути себе на робочому місці бухгалтера торгівельного підприємства. Кожне заняття - це окремий робочий день бухгалтера, протягом якого формуються необхідні документи, облікові регістри, податкові та фінансові звіти.
     На практичних заняттях з навчальної практики майбутні фінансисти мають можливість випробувати себе на робочих місцях у віртуальному банку.
dscn5570     Завдяки організації роботи віртуального підприємства ПАТ «Шанс» циклова комісія забезпечує:
- покращення практичної підготовки студентів;
- надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;
- виконання науково-дослідних робіт;
- набуття студентами практичних навиків роботи з комп'ютерними бухгалтерськими програмами.
     Висока кваліфікація педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп'ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяють здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з обліку та фінансів, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.
     Конкурентоздатність фахівців спеціальності «Бухгалтерський облік» дуже висока, оскільки бухгалтер, що володіє, окрім економічних навичок і загальноосвітніми знаннями (право, інформаційні системи, економіка підприємств), знаходить гідне застосування своїх знань та вмінь на підприємствах будь-яких форм власності.
     Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» - це фахівці широкого профілю, які здатні аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти бізнес-план, проводити аналіз тощо.
     Викладачі циклової комісії облікових та фінансових дисциплін щедро діляться секретами складових професійної майстерності, а система навчання, яка пропонується, гарантує випускникам широкий світогляд та більш високі можливості адаптації в майбутній професійній діяльності та бути конкурентноспроможними на ринку праці. 

Контактні дані: м. Хмельницький вул. Кам'янецька, З кабінет №316

Розробка сайту:  uaBiznes.info