ВП ПАТ "Шанс"

Сучасна освічена людина - це людина, що вміє ухвалювати рішення, йти до поставленої мети, удосконалювати свою фахову майстерність. Тому під час навчання потрібно дати студентові високу практичну підготовку...

     Сучасна освічена людина  - це людина, що вміє  ухвалювати рішення, йти до поставленої мети, удосконалювати свою фахову майстерність. Тому під час навчання потрібно дати студентові високу практичну підготовку  і вміння самостійно здобувати знання  та застосовувати  їх на практиці, ствердити себе на професійному рівні.
     Здобуттю практичних навичок фахової діяльності сприяє реалізація програми «Віртуальне підприємство - ПАТ «Шанс», під час роботи в якому студенти усіх спеціальностей під керівництвом досвідчених викладачів (у т.ч. викладачів практиків з діючих підприємств) вчаться виконанню виробничих функцій, розв’язанню практичних проблем та ситуацій, здобувають досвід планування, проектування, управління та відповідальності.

     У складі  публічного акціонерного товариства діють оптово-роздрібне підприємство, кондитерський цех, навчально-виробниче кафе «Меркурій», міні-готель «Фарфалла»,  відділ маркетингу, навчальна бухгалтерія,  які взаємодіють між собою.
     Усе це в комплексі дає змогу виробити власний стиль закладу в набутті студентами практичних умінь і навичок в умовах, наближених до реальних.
     Створення  віртуального підприємства ПАТ «Шанс» – це не просто навчальний проект, а реальна можливість для студентів ХКТЕІ проявити свої професійні навички, відчути себе у ролі реальних працівників, виявити свої сильні та слабкі сторони, сформувати прагнення до професійного самовдосконалення, застосувати і закріпити набутий практичний досвід та забезпечити конкурентоспроможність фахівців на ринку праці.

Розробка сайту:  uaBiznes.info