Силабуси

- Автоматизація бізнесу;

- Інфраструктура товарного ринку;

- Основи стандартизації, метрології та управління якістю (241 Готельно-ресторанна справа);

- Основи стандартизації, метрології та управління якістю (075 Маркетинг);

- Організація торгівлі;

- Митна справа;

- Митно-тарифне регулювання ЗЕД;

- НАССР системи управління безпечністю харчових продуктів;

- Пакувальні матеріали і тара;

- Практикум підприємця;

- Практикум з логістики;

- Ризик-менеджмент у підприємництві (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);

- Ризик-менеджмент у підприємництві (073 Менеджмент);

- Ризик-менеджмент у підприємництві (072 Фінанси, банківська справа та страхування);

- Ризик-менеджмент у підприємництві (075 Маркетинг);

- Товарознавство текстилю;

- Товарознавство продовольчих товарів;

- Товарознавство непродовольчих товарів;

- Товарна біржа;

- Харчова хімія (241 Готельно-ресторанна справа);

- Харчова хімія (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);

- Конкурентоспроможність підприємств (073 Менеджмент);

- Конкурентоспроможність підприємств (072 Фінанси, банківська справа та страхування);

- Товари світового рівня якості;


Розробка сайту:  uaBiznes.info