Факультет управління, маркет. і фін.

Наші контакти
Телефон: 38(0382)656582
Факс: 38(0382)795568
Е-mail:
fakultet-xktei@ukr.net
Кабінет №216

Адреса: 29013, Україна, м. Хмельницький, вулиця Кам'янецька,3

 

 

        Освітній процес на факультеті управління, маркетингу та фінансів спрямований на ефективну індивідуальну підготовку висококваліфікованого фахівця здатного розв'язувати сучасні виробничі і наукові завдання з економіки, менеджменту та маркетингу, фінансів, банківської справи, бухгалтерського обліку та оподаткування.

            Стратегічною метою факультету є забезпечення високого рівня якості освіти фундаментальними і актуальними науковими дослідженнями професійної та предметної підготовки майбутньої бізнес-еліти України.

 Підготовка фахівців на факультеті здійснюється відповідно до державних стандартів вищої освіти України: освітньо-кваліфікаційним характеристикам, засобам діагностики, а також сучасних європейських стандартів вищої освіти, освітніх програм, розроблених робочими групами відповідних кафедр та затверджених рішенням Вченої ради ХКТЕІ.

 

У структурі факультету 3 кафедри:

*кафедра фінансів, обліку та аудиту

*кафедра маркетингу та менеджменту

*кафедра соціально-гуманітарної та загальноекономічної підготовки

Навчання на факультеті здійснюється за спеціальностями:

 

Освітній ступінь: бакалавр

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси банківська справа та страхування

  073 Менеджмент

075 Маркетинг 

Освітній ступінь: магістр

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси банківська справа та страхування

073 Менеджмент

  

Завдання факультету

 

Головне завдання факультету управління, маркетингу і фінансів - підготовка професійних фахівців, що володіють глибокими знаннями української та світової економіки, вміннями ефективно працювати як у державних органах управління, так і в комерційних фінансових структурах в умовах жорсткої глобальної конкуренції.

Згідно з концепцією освітньої діяльності навчального закладу, що передбачає відродження та збереження традицій вищої освіти в Україні, а також орієнтацію на європейські та світові навчальні стандарти і цінності, основними завданнями факультету є:

- спрямування організації освітнього процесу на розвиток особистості майбутнього фахівця як професіонала;

- забезпечення відповідності підготовки випускників принципу професійної мобільності в умовах формування єдиного освітнього простору в Європі;

 -    підвищення рівня якості освіти з метою формування конкурентоспроможних фахівців на динамічному ринку праці;

У реалізації зазначених завдань велику роль відіграє практична складова освітнього процесу. Студенти проходять виробничу та переддипломну практики. Крім того, з метою наближення практичних занять до реальних умов професійного середовища в процесі опанування теоретичного курсу викладачами фахових дисциплін застосовуються інноваційні підходи:

-         залучення провідних фахівців у галузі до проведення майстер-класів, презентацій, тренінгів тощо;

-         участь студентів в організації і проведенні науково-практичних круглих столів із практичними працівниками;

-         участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, олімпіадах з фахових дисциплін, виставках, тренінгах;

-         організація практичної підготовки студентів на кращих підприємствах виробничого, торговельного, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, фінансово-кредитних установах регіону та  України в цілому.

Практика довела ефективність навчального процесу на факультеті: наші випускники мають високу професійну репутацію на вітчизняних та закордонних ринках праці. Це підтверджують високооплачувані посади в престижних вітчизняних та іноземних компаніях: виробничих підприємствах, торговельних мережах, фінансових установах та банках, кредитних компаніях, закладах готельно-ресторанного бізнесу, науково-дослідних установах і державних органах.

При проведенні заходів наукового та практичного спрямування факультет активно співпрацює з Спілкою споживчих товариств Хмельницької області, Хмельницькою торгово-промисловою палатою, Управлінням Державної казначейської служби України, Управлінням інфраструктури та туризму Хмельницької ОДА, Державним підприємством «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області та багатьма іншими. До проведення екскурсійних та практичних занять залучаються фахівці виробничих підприємств міста та області, закладів готельного, ресторанного та торговельного бізнесу міста, зокрема: ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Таврія В», ТОВ «Сільпо», АТ «Державний експортно-імпортний банк України»,АТ «Ощадбанк», ГРК «Парк-Готель», ГРК «Південна Брама», ГРК «СВ», ГРК «Шотландія», ГРК «Янісоль», ресторану «Золотий лев», ТОВ «СТІОМІ-Холдинг», ПАТ «Хмельницький обласний пивзавод», ПП «Балтика»,  ПрАТ «Бакалія», ДП ПАТ «Оболонь Красилівське», ПП «Рикун» та ін. З метою ефективного проходження практики студентами та сприяння працевлаштуванню випускниківз вищезазначеними закладами та підприємствами укладені договори про співпрацю.

 

 


Розробка сайту:  uaBiznes.info