Правознавство

Jus est ars boni et aequi – право - наука про те, що добре і справедливо

     Правознавець – це професіонал, який має спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується нормативними актами при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян.
     Юридична освіта в навчальному закладі націлена на підготовку молодшого спеціаліста з права, формування у нього правової культури, громадянської компетентності, розуміння та сприйняття понять справедливості, рівності, свободи, миру та демократії, прав і свобод людини у демократичному суспільстві.
     Протягом навчання у студентів спеціальності «Правознавство» формуватимуться такі риси особистості:  
- сприйняття ризику та вміння його витримати; 
- врівноваженість; 
- відповідальність; 
- самостійність; 
- сміливість; 
- наполегливість; 
- кмітливість; 
- самоорганізація; 
- мобільність.
     Ця професія є однією із найцікавіших, оскільки у роботі правовика трапляються різні ситуації, існують перспективи кар’єрного зростання та можливості діяти в інших напрямах – в політиці, громадській роботі, благодійності за умови високої кваліфікації та порядності. Виникають реальні можливості для одержання високих доходів, значна міра свободи, професійно сформована здатність адекватно поводитися у суспільстві та у стосунках з людьми.
     Випускники з дипломом молодшого спеціаліста зі спеціальності «Правознавство» зможуть працювати в різних правничих установах, в управліннях Пенсійного фонду України, фондах  соціального страхування, державних податкових інспекціях, відділах реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Крім того,  молодших спеціалістів з права потребують юридичні консультації, нотаріальні установи, підприємства, які в своїх штатних розкладах мають посади юристів. Особливість нашого навчального закладу полягає в тому, що ми готуємо молодших спеціалістів, які здатні працювати в закладах готельно-ресторанного типу, й їхня робота спрямована на правове забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій цього типу.
     Освітня діяльність ХКТЕІ, що зорієнтована на підготовку молоді зі спеціальності «Правознавство», відповідає потребам ринку праці. 

Розробка сайту:  uaBiznes.info